"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskee├źn dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

19 september 2016

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier...

Discussie over bijzonder onderwijs

18 september 2016

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over artikel 23 van de grondwet, waarin het bijzonder onderwijs wordt geregeld. Afgelopen zondag gebeurde dit in het programma Zondag met...

Gebrek aan visie van lokale bestuurders is hindernis bij aanpak van radicalisering

7 september 2016

Het ontbreken van een duidelijke en goed uitgedragen visie van het lokale bestuur op zowel de inclusie van risicojongeren als op het tegengaan van radicalisering is een hindernis bij...