Over ons

De redactie van polderislam.nl wordt gevormd door Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden ook verbonden aan het weblog Republiek Allochtonië, waaruit het initiatief voor deze website is ontstaan. Met polderislam.nl willen wij op een zo feitelijk mogelijke manier achtergrondinformatie geven over moslims, islamitische stromingen en islamitische organisaties en instituties in Nederland. Aan theologische discussies zullen we op deze site weinig aandacht geven. Voor de meeste teksten geldt dat ze 'work-in-progress' zijn. De meeste teksten zijn in 2015 geschreven en zullen eind 2016 of in 2017 ge-update worden.  

Waarom polderislam?

Hoewel Nederland als koloniale macht tot één van de grootste islamitische rijken behoorde, drong de godsdienst amper door tot de Nederlandse samenleving. Dat veranderde met de komst van een kleine groep moslims uit Indonesië en zeker toen de eerste arbeidsmigranten naar Nederland kwamen.

In de jaren ‘70 en in de jaren ‘80 creëerden moslims hun eigen instituties en voorzieningen. Er kwamen niet alleen gebedsruimten en moskeeën, maar ook islamitische scholen, omroepen, welzijnsorganisaties en politieke partijen. De islam is in de loop der jaren steeds meer een onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden.

Inmiddels wonen er zo'n 950.000 moslims in Nederland, waarvan een steeds groter deel in Nederland geboren is. Ze behoren tot uiteenlopende islamitische stromingen en ze hebben roots in verschillende landen.

Er zijn enerzijds moslims die niet meer gelovig zijn, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een toename van het aantal bekeerlingen en van jongeren die kiezen voor een orthodoxere variant van de islam dan hun ouders.

Diversiteit

De grote diversiteit aan moslims heeft ook geleid tot vele soorten organisaties en voorzieningen. Er is hierdoor in Nederland sprake van een grotere verscheidenheid aan instituties dan in de meeste islamitische landen. Deze diversiteit maakt het voor moslims en niet-moslims, voor bestuurders en burgers, soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Dit komt mede omdat veel islamitische organisaties en instellingen weinig aandacht besteden aan deelname aan het publieke debat en informatie over hun organisatie niet altijd (even) toegankelijk is.

Door achtergrondinformatie te gegeven over moslims, islamitische stromingen en islamitische organisaties en instituties in Nederland, poberen wij met polderislam.nl hier verandering in te brengen. We proberen dit zo feitelijk mogelijk te doen. Aan theologische discussies zullen we op deze site weinig aandacht besteden.

Platform voor islamitische instellingen

Op een afzonderlijk deel van de site willen we een platform bieden aan islamitische instellingen om activiteiten aan te kondigen, (nieuws)artikelen te delen en vacatures te plaatsen. De inhoud daarvan zal grotendeels worden bepaald door wat organisaties aanleveren.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ewoud Butter en Roemer van Oordt, allebei politicoloog met ruim 25 jaar ervaring in onderzoek, ontwikkelen en coördineren van projecten en het publiceren over vraagstukken op het snijvlak van integratie en islam. Ook schrijven we beiden op het weblog Republiek Allochtonië, dat in september 2005 door Ewoud Butter werd gestart (toen nog onder de naam Allochtonenweblog).

We zijn niet gelovig en dus niet verbonden aan een islamitische of andere religieuze stroming. Aan theologische thema's zullen wij zelf weinig aandacht besteden. Wel denken we redelijk veel kennis te hebben over de wijze waarop de islam zich in Nederland heeft georganiseerd. We hebben de afgelopen 25 jaar veel contact gehad en samengewerkt met uiteenlopende islamitische organisaties en instellingen en maakten van dichtbij mee hoe ze ontstonden en soms ook weer verdwenen.

Objectief?

Hoewel we proberen zo feitelijk mogelijk te zijn, geloven we niet dat het mogelijk is volledig objectief te zijn. Bij het samenstellen van deze site en het schrijven van de teksten hebben wij onze vooroordelen en maken we bewust en onbewust tal van keuzes.

Om deze site toch zo objectief en volledig mogelijk te maken hebben wij u nodig. Mochten we volgens u onjuiste of eenzijdige informatie geven, dan horen we dat graag. Ook aanvullingen zijn meer dan welkom. Mail uw op- en aanmerkingen en informatie, indien mogelijk onderbouwd met argumenten en bronvermeldingen, naar info@polderislam.nl.

Financiering

Republiek Allochtonië heeft een subsidie ontvangen van de Open Society Foundation voor het ontwerp, het bouwen van deze site en voor een deel voor de uren die we hebben besteed aan de invulling van deze site. De overige uren hebben we op vrijwillige basis aan deze site besteed. 

Tot slot

De artikelen op dit weblog zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. Zij hebben het auteursrecht op alle teksten.

Iedereen die ons te woord heeft gestaan, heeft meegedacht, heeft gereageerd, kritiek heeft geleverd of op een andere manier heeft bijgedragen, danken wij heel hartelijk. Wij hopen de komende tijd nog vele mensen te spreken waardoor we de site beter en vollediger kunnen maken.

Dank ook aan het bureau Suggestie en illusie voor het ontwerpen van de site en  2see technology voor het bouwen van de site.