Onderzoek naar de islam in Nederland

Onderzoek naar de islam in Nederland

 

Op verschillende universiteiten in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de positie van de islam en moslims in Nederland.

Hieronder meer informatie over:

NISIS

Veel van het onderzoek naar de islam in Nederland wordt verricht door het Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS). Dit instituut is in 2010 opgericht en bundelt de expertise van negen Nederlandse universiteiten op het gebied van de islam. NISIS is de opvolger van het in 2009 gesloten International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) waarin vier universiteiten samenwerkten.

Het NISIS heeft een Raad van Adviseurs die bestaat uit : Prof. dr. Herman Beck, Universiteit Tilburg, Dr. Gabrielle van den Berg, Universiteit Leiden, prof. dr. Marjo Buitelaar, Universiteit Groningen, prof. dr. Dick Douwes, Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. Nico Landman, Utrecht, prof. dr Karin van Nieuwkerk, Radboud Universiteit, prof. dr. Susan Rutten, Universiteit Maastricht, prof. dr. Thijl Sunier, Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. Gerard Wiegers, Universiteit van Amsterdam. Interim directeur van het instituut is Dr. Petra de Bruijn.

Een overzicht met recente en iets minder recente dissertaties van bij het NISIS aangeslote onderzoekers vindt u hier.

Onderzoekers

Het portal van het NISIS vermeldt de volgende senior onderzoekers:

University of Amsterdam

Erasmus University of Rotterdam

Groningen University

Leiden University

Maastricht University

Radboud University Nijmegen

Tilburg University

Utrecht University

VU University Amsterdam

Other

 

NWO - Religie in de moderne samenleving

 

Met het programma Religie in de moderne samenleving financiert en stimuleert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderzoek naar de dynamiek van religie in Nederland. Vaak gaat het daarbij over de islam. In 2013 gingen binnen dit programma de volgende projecten van start:

Meer informatie hier

Onderzoek buiten de universiteiten

 

Er zijn verschillende instellingen en bureaus die ook onderzoek doen naar moslims en de islam in Nederland. Hieronder enkele voorbeelden. Deze lijst zullen we binnenkort aanvullen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd -  sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de overheid en valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het SCP heeft inmiddels vele rapporten geschreven waarin aandacht werd besteed aan de positie van de islam en moslims in Nederland.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. In het KIS werken het Verwey Jonkerinstituut en Movisie samen.

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) is een samenwerkingsverband van verschillende onderzoeksinstituten en richt zich sinds 1997 op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland en Vlaanderen en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Het CGM is te vinden op de website vijfeeuwenmigratie

De onderzoeksbureaus Motivaction, Maurice de Hond en Labyrinth halen geregeld het nieuws met onderzoek of peilingen die over de positie van de islam of moslims in Nederland gaan.

(Dit overzicht wordt binnenkort aangevuld)

Verder

Euro-Islam.info is een actief netwerk van onderzoekers en studenten die onderzoek doen naar de islam en moslims. De site van het netwerk is bijzonder informatief en besteedt relatief veel aandacht aan Nederland.

In 1998 verscheen 'A Guide to Recent Dutch Research on Islam and Muslim Societies' (ISIM, samengesteld door Ruud Strijp). Daarna is er niet zo'n uitgebreid overzicht meer gemaakt. Polderislam gaat de komende maanden een update maken van alle relevante onderzoeken en onderzoekers. 

Het Leiden Islam Blog is een platform voor wetenschappers en publicisten van binnen en buiten de Universiteit Leiden om hun onderzoek op het gebied van islam en samenleving, in binnen- en buitenland, bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, of om een actueel maatschappelijk thema te voorzien van een onderbouwde visie. Het Leiden Islam Blog is een initiatief van het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS). LUCIS is een interfacultair en interdisciplinair kenniscentrum en samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan de Leidse faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen.

Op Closer, het weblog van antropoloog Martijn de Koning, verschijnen geregeld opinie-artikelen en artikelen over onderzoek naar de islam in Nederland.

Op Republiek Allochtonië besteden wij relatief veel aandacht aan onderzoek. De meeste artikelen over onderzoek op Republiek Allochtonië vindt u hier.

De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie bevat meer dan  41.000 beschrijvingen van documenten die betrekking op het werkveld van de vier Rotterdamse kenniscentra : RADAR , RotterdamV, Dona Daria en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit. U vindt in de databank  boeken, onderzoeken, proefschriften, themanummers, scripties, artikelen, nota’s, folders,   lesmaterialen, trainingsmaterialen, televisieprogramma’s,  documentaires. Meer hier 

Verder verwijzen wij u voor nu graag door naar: Sheikh Google. En ook dit is een interessante zoekopdracht.

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Ewoud Butter en Roemer van Oordt. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging: 6 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: