Nieuws over islam in Nederland

Islamitisch lyceum: schijn tegen, recht mee?

12 maart 2019

Volgens de AIVD en de NCTV staan de bijna 180 leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum onder directe invloed van mensen die jarenlang banden hadden met het extremistische 'Kaukasus Emiraat'. Harde bewijzen blijven tot nu toe uit en de overheid pakt strafrechtelijk niet door. De reacties binnen ‘de’ moslimgemeenschap lopen uiteen. Sommigen noemen de berichtgeving goed getimede eenzijdige stemmingmakerij, anderen hebben vanaf het begin al forse bedenkingen bij de schoolleiding. Leerlingen en docenten herkennen het geschetste beeld niet. Vanavond organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor ouders. Het bestuur van de school spant de zoveelste rechtszaak aan.

Halsema: bestuur islamitisch lyceum, stap op!

8 maart 2019

Volgens de AIVD en de NCTV staan de bijna 180 leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum - sinds september 2017 de islamitische middelbare school in Amsterdam - onder invloed van mensen die jarenlang banden hadden met het 'Kaukasus Emiraat'. Deze extremistische beweging was onder meer verantwoordelijk voor de aanslag op de metro in Moskou in 2010. Het Amsterdamse college eist het aftreden van het bestuur.

NCTV doet een Soroushje over salafisme

4 maart 2019

De omvang en invloed van de salafistische beweging is volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sinds de jaren 2000 sterk gegroeid én deze groei zet langzaam door. Blijkbaar reden genoeg om in het onlangs verschenen 49ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) veel aandacht in te ruimen voor ‘het’ salafisme. Het nieuwe boegbeeld, voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Pieter-Jaap Aalbersberg, deed afgelopen dinsdag bij Jinek een poging het diffuse karakter van deze religieuze stroming te verduidelijken, maar slaagde daar net als zijn rapport nauwelijks in.

Pegida plaatst Mohammed als pop met baby in kruis voor moskee As-Soennah

3 maart 2019

Bij de As-Soennah-moskee in Den Haag is vanmorgen een spandoek op een houten raamwerk geplaatst, met daarop onterende teksten aan het adres van de profeet Mohammed. Naast het spandoek was een etalagepop in 'Arabische kleding' geplaatst, half ontbloot en voorzien van baard, met in het kruis een babypop. De stijders tegen de islam van Pegida eisten de actie via een tweet van voorman Edwin Wagensveld op.

NRC maakt van 'de moslims' het minst een probleem

26 februari 2019

In voorgaande artikelen met resultaten uit het onderzoek ‘Moslims in Nederlandse kranten’ werden de belangrijkste contouren in de berichtgeving over moslims al duidelijk: de focus ligt vooral op (terroristisch) geweld door moslims, de onderdrukte positie van moslimvrouwen of moslims als ongewenste immigranten. Na drie maanden onderzoek is er weinig aan deze constatering veranderd. Maar het zou te eenvoudig zijn om alle onderzochte kranten over één kam te scheren. Het maakt qua moslimberichtgeving wel degelijk uit of je bijvoorbeeld De Telegraaf of de NRC leest.

Islamitische Universiteit Europa sluit na faillissement

23 februari 2019

Nadat lang onbetaald personeel uiteindelijk naar de rechter was gestapt, werd begin deze maand de Islamitische Universiteit Europa (IUE) failliet verklaard. Het bestuur kon nog tegen dit besluit in beroep, maar zag daar van af toen bleek dat de benodigde financiële middelen op geen enkele manier konden worden opgehoest. Alle 25 personeelsleden kregen vandaag ontslag. Het schoolgebouw in Rotterdam wordt volgende week ontruimd met een forse huurachterstand. Onduidelijk is waar de studenten hun opleiding kunnen vervolgen.

Kamer zet nieuw onderzoeksmiddel in voor zicht op financiering moskeeën

22 februari 2019

Er tekent zich in de Tweede Kamer een duidelijke meerderheid af voor een parlementaire mini-enquête over de financiering van moskeeën vanuit zogenoemde onvrije landen, waaronder Saudi-Arabië en Qatar. Het parlement is blijkbaar niet tevreden met de uitkomsten van talloze onderzoeken en met door de Golfstaten verstrekte lijsten met (gehonoreerde) aanvragen en neemt nu zelf het heft in handen. Daarbij zullen bestuurders van islamitische instellingen en andere betrokkenen onder ede worden gehoord.

Halil Karaaslan treedt af als voorzitter CMO

20 februari 2019

Per 1 maart 2019 beëindigt Halil Karaaslan na minder dan een jaar zijn werkzaamheden als voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). UIt een vandaag verschenen persbericht kan worden opgemaakt dat zijn visie en die van overige bestuursleden - na een aantal pogingen om de impasse te doorbreken - onverenigbaar waren.

Islamitische basisscholen scoren weer beste op eindtoets

18 februari 2019

Van alle soorten scholen in het primair onderwijs scoren islamitische basisscholen gemiddeld de beste resultaten op de eindtoets in groep 8. Net als de afgelopen jaren blijkt dat uit het scholenonderzoek van RTL Nieuws.

Stop met het gebruik van het label salafisme

14 februari 2019

Het wetenschappelijk onderzoek naar salafisme gedurende vijftien jaar is gedomineerd door een veiligheidsvraag: is salafisme een vorm van radicale islam, is het gevaarlijk? De vraag is niet onterecht, maar wel sturend. De onderzoeken laten bovendien zien dat de ‘salafisten’ ook heel divers zijn in de manier waarop zij de islam uitleggen.

Er komen 12 door Turkije gefinancierde weekendscholen in Nederland

13 februari 2019

Vorig jaar kondigde president Erdoğan aan dat de Turkse overheid bezig was met het opzetten van weekendscholen in verschillende landen, waaronder Nederland. Vandaag werd bekend dat Turkije de financiering van 12 van de 18 initiatieven uit Nederland om de Turkse taal, religie en cultuur aan hier opgroeiende jongeren met Turkse roots te onderwijzen heeft gehonoreerd. De Kamer is in rep en roer. Het kabinet vreest vooral voor anti-integratieve en antidemocratische tendensen en stelt over de hele linie een verkennend onderzoek in naar informeel onderwijs.

Dertig jaar onderzoek naar de berichtgeving over moslims in de Nederlandse media, deel III

6 februari 2019

Sinds eind jaren '80 wordt er met regelmaat onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse media berichten over moslims. Ewoud Butter maakte een overzicht. In dit laatste deel uit een serie van drie aandacht voor de periode 2006-2018. Net als in de vorige twee delen wordt eerst de maatschappelijke context geschetst, daarna worden de onderzoeken kort besproken.

Halsema: veiligheidsmaatregelen bij moskeeën, meer controle op koranscholen

26 januari 2019

Burgemeester Femke Halsema kwam gisteren met een uitgangspuntenbrief over de nieuwe Amsterdamse aanpak van radicalisering. Daar is de laatste jaren zowel ambtelijk als inhoudelijk een hoop over te doen geweest. Het college gaat expliciet voor extra beveiliging van islamitische instituties. In een interview in Weekblad Elsevier - een prima longread over de visie van zes burgemeesters door Nikki Sterkenburg - gooide Halsema een paar dagen geleden ook al wat praktische balletjes op. Zo pleit ze voor een rol van de arbeidsinspectie om meer zicht te krijgen op wat er gebeurt in Amsterdamse koranscholen.

Lijst met haatincidenten gericht tegen moskeeën (update januari 2019)

19 januari 2019

Er is de laatste jaren sprake van een duidelijke toename van "intimiderende protestacties" (NCTV) bij moskeeën door extreemrechtse organisaties als Pegida, Identitair Verzet, Voorpost en Rechts in Verzet. Dat blijkt uit de update van de lijst met haatincidenten gericht tegen moskeeën. Deze lijst met incidenten wordt sinds 2010 met enige regelmaat door Ewoud Butter op Republiek Allochtonië gepubliceerd.

Dertig jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Deel II

20 december 2018

Sinds eind jaren '80 wordt er met regelmaat onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse media berichten over moslims. Ewoud Butter maakte een overzicht. In dit deel II aandacht voor de periode 1996-2006.

De moslima in de Volkskrant

5 december 2018

In het kader van het project Moslims in Nederlandse kranten houd ik systematisch bij hoe moslims worden geportretteerd in de vier grootste kranten van Nederland. Een vrij tijdrovende bezigheid, want we lijken maar niet uitgepraat te raken over de islam, moslims en alles wat daar bij (zou) komen kijken. Dit artikel gaat over een terugkerend thema binnen al die berichten die over moslims verschijnen: de ‘moslimvrouw’, of om meer precies te zien, ‘de onvrije moslima’.

Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland

27 november 2018

Onlangs is de publicatie Zuilen in de polder?’ verschenen. Dit naslagwerk van de onderzoekers Ewoud Butter en Roemer van Oordt biedt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische organisaties in Nederland en in de factoren binnen en buiten de moslimgemeenschappen die van invloed zijn op deze organisaties. De nadruk ligt daarbij op de periode tussen 1990 en 2016. Naast literatuuronderzoek baseren de auteurs zich op interviews en een kwart eeuw aan eigen ervaringen.

Grote steden gaan boerkaverbod niet handhaven

26 november 2018

Nog voordat de wet die het dragen van gezichtsbedekkende kleding verbiedt - beter bekend als het boerkaverbod - van kracht is, hebben drie van de vier grote steden al laten weten niet te gaan handhaven. Aanstichtster burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was daarin het meest stellig.

Dertig jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Deel 1.

18 november 2018

Sinds eind jaren '80 wordt er met regelmaat onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse media berichten over moslims. Ewoud Butter maakte een overzicht. Deel I.

Onderzoek naar beeldvorming van moslims in Nederlandse kranten

7 november 2018

Veel Nederlandse moslims verwijten landelijke media partijdige, stereotyperende en overmatig negatieve berichtgeving. Hoewel deze klachten al jaren worden geuit, is het opvallend dat er in Nederland relatief weinig onderzoek naar gedaan is.

Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland

4 november 2018

In november is de publicatie Zuilen in de polder?’ verschenen. Dit boek van de onderzoekers Ewoud Butter en Roemer van Oordt biedt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische organisaties in Nederland en in de factoren binnen en buiten de moslimgemeenschappen die van invloed zijn op deze organisaties. De nadruk ligt daarbij op de periode tussen 1990 en 2016. Naast literatuuronderzoek baseren de auteurs zich op interviews en een kwart eeuw aan eigen ervaringen.

SGP: scholier niet laten knielen voor Allah

2 november 2018

Begin deze week liet de SGP weten de onderwijswet te willen aanpassen. In de wet moet worden vastgelegd dat ouders het recht krijgen om hun kind niet op excursie naar een moskee te laten gaan als de scholieren daarbij moeten bidden als een moslim. ’Wat moeten ze daar met hun neus in dat tapijt?’, kopte De Telegraaf al in juni na Kamervragen van de VVD en PVV. Het zou het zoveelste bewijs zijn van de snel voortschrijdende ‘islamisering’ van Nederland.

Nederlanders hebben minste bezwaren tegen een moslim of jood in de familie

1 november 2018

Vergeleken met inwoners uit andere Europese landen hebben Nederlanders de minste bezwaren tegen een moslim of een jood in de familie. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken uitgevoerd door het Pew Research Centre tussen 2015 en 2017 onder bijna 56.000 volwassenen (18 jaar en ouder) in 34 West-, Midden- en Oost-Europese landen. Tegen joodse familieleden bestaan in bijna heel Europa minder bezwaren dan tegen islamitische familieleden.

Het wil maar niet vlotten met de 'islamisering'

22 oktober 2018

Het aandeel Nederlanders boven de 15 jaar dat zichzelf als moslim beschouwt is in 2017 niet toegenomen. Net als in 2016 is dit percentage 5,1%.
Dat blijkt uit de CBS-reeks Statische Trends waarin de religieuze betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in 2012-2017 wordt belicht.

Methodologische en ethische kanttekeningen bij proefschrift over salafistische jongeren

21 september 2018

Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Nazar Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen mede door de vele mediaoptredens van Soroush samen met zijn co-promotor Jan Jaap de Ruiter. Tijd voor een bespreking. Door Tijl Sunier, Martijn de Koning en Annelies Moors.

Amsterdamse raad reageert verdeeld op mogelijk sluiten gebedshuizen

20 september 2018

In de Amsterdamse gemeenteraad is gisteren verdeeld gereageerd op de door burgemeester Femke Halsema geopperde mogelijkheid om in het aller uiterste geval een gebedshuis te kunnen sluiten.

Mannen moeten verplicht worden mee te werken aan religieuze scheiding als hun partner dat wil

15 september 2018

Neem een zelfstandig artikel op in het burgerlijk wetboek dat mensen verplicht mee te werken aan een religieuze scheiding als een van de partners dat echt wil.

Meerderheid Amsterdamse raad: handhaven niqabverbod heeft geen enkele prioriteit

20 juni 2018

De Amsterdamse fracties van PvdA, GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 zijn niet van plan om in Amsterdam enige prioriteit te geven aan het handhaven van het op handen zijnde niqabverbod. Dat bleek gisteren tijdens een paneldiscussie over moslimhaat die was georganiseerd door het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie en Moskee Alert.

Moskeeonderwijs: pedagogische aanpak is verbeterd, maar er is te weinig aansluiting bij maatschappelijke context

21 december 2017

In vergelijking met het verleden is er in het moskeeonderwijs in Amsterdam-West vooruitgang geboekt als het gaat om de pedagogische en didactische aanpak. Zo wordt er volgens moskeebestuurders van lijfstraffen geen gebruik gemaakt. Toch ontbreekt het meestal aan een pedagogische visie, sluit het lesmateriaal niet aan bij de Nederlandse context en zijn maar weinig docenten pedagogisch geschoold.Die conclusies trekken onderzoekers van het Verwey Jonker instituut na een Quickscan in negen moskeescholen in Amsterdam-West.

DENK doet een ‘Wildersje’

14 december 2017

Vanochtend dacht Geert Wilders een mooi mediamoment te creëren door zijn lijsttrekker voor de Rotterdamse gemeenraadsverkiezingen vlak tegenover moskee Essalam op Zuid te presenteren. Je hoorde de oneliners al over het Vredesplein schallen. Een echt ‘Wildersje'. Maar het liep anders. Niet de PVV-voorman, maar DENK-leider Tunahan Kuzu wist de aandacht van het NOS Journaal en andere media op te eisen.

Factcheck: denken Nederlanders nu positiever over immigranten dan in 1994?

12 december 2017

Volgens het SCP zou de Nederlandse bevolking positiever denken over immigranten. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland 2017. Waarop is deze uitspraak gebaseerd en klopt het ook?

'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'

11 december 2017

Dit weekend organiseerde de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) in Amsterdam de conferentie 'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'. In het Novotel in Amsterdam waren een groot aantal vertegenwoordigers van landelijke en plaatselijke interreligieuze initiatieven bijeen om te kijken naar de toekomst van dialoog en samenwerking.

PEW Research schat het aantal moslims in Nederland te hoog in

4 december 2017

Volgens PEW research is op dit moment 7,1% van de Nederlandse bevolking moslim. Dit aandeel zou tot 2050 kunnen stijgen tot 15% van de bevolking wanneer de huidige migratiecrisis doorzet. Dat blijkt uit een rapport dat vorige week is gepubliceerd. Op de rekenmethode van PEW research valt echter wel wat af te dingen.

Geloven in Amssterdam?

30 november 2017

Gisterenochtend vond in de Zuiderkerk het symposium ‘Geloven in Amsterdam’ plaats. Aanleiding vormde de discussie die eerder dit jaar ontstond nadat bleek dat uit de subsidiepot voor scholierenvergoeding godsdienstlessen (lees islamlessen) werden gefinancierd.

Wie agendeert hoe en waarom moslimhaat of niet?

15 november 2017

Rabbijn Lody van de Kamp vroeg gisteren om meer aandacht voor de door PowNed gefilmde actie die Pegida Nederland afgelopen weekend voerde tegen de bouw van een moskee van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) in Enschede. Aan (media) aandacht en (politieke) verontwaardiging was dit keer echter geen gebrek. De vraag naar wie er om die aandacht verlegen zit, is volgens mij minstens zo relevant.

Rabbijn van de Kamp schrijft brief aan moskeebezoekers Enschede

14 november 2017

Pegida Nederland voerde afgelopen weekend actie tegen de bouw van een moskee in Enschede door op de bouwplaats een 'kerk' met kruis te plaatsen en de plek met bloed te besmeuren. Het was niet de eerste keer dat in Enschede sprake was van een haatmisdrijf tegen moslims. Vijf rechtsextremisten werden vorig tot 4 jaar gevangenis veroordeeld wegens een daad met een terroristisch oogmerk, nadat ze een brandbom richting de moskee hadden gegooid.
Wat betreft rabbijn Lody van de Kamp is er te weinig aandacht voor de actie van Pegida. Hij schreef daarom onderstaande open brief aan de moskeebezoekers.

Update: haatmisdrijven gericht tegen moskeeën (november 2017)

9 november 2017

Vorige week werd een moskee in Barneveld beklad met een hakenkruis en haattaal. Naar aanleiding van dit incident heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met haatmisdrijven gericht tegen moskeeën.

Verslag islamofobiesymposium 23 september

7 november 2017

Op 23 september vond in Amsterdam bij CREA het islamofobie symposium plaats, georganiseerd vanuit het door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Centrale kwesties op dit symposium waren veiligheid, de positie van vrouwen, islamofobie in relatie tot ideeën over de seculiere samenleving en de verwevenheid van islamofobie met andere vormen van discriminatie en uitsluiting.

Rotterdamse agente vecht hoofddoekverbod aan

19 oktober 2017

Een politieagente uit Rotterdam is naar het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht gestapt. Ze wil een hoofddoek kunnen combineren met een politie-uniform.

Elsevier serveert met special Islam in Nederland een opgewarmde prak

8 oktober 2017

De deze week verschenen Elsevierspecial Islam in Nederland is een vorm van gemakzuchtige journalistiek, een opgewarmde prak op een duur bord, waarmee weinig blijk wordt gegeven van werkelijke interesse in de islam in Nederland.

Verslag Tweede Kamerdebat buitenlandse financiering moskeeën

6 oktober 2017

Om ongewenste buitenlandse financiering tegen te gaan, werken de grote islamitische koepelorganisaties in overleg met het ministerie aan een convenant. Dat liet minister Asscher gisteren weten tijdens een Kamerdebat.

Rotterdamse fracties van Leefbaar en VVD willen Islamitische Universiteit sluiten

6 oktober 2017

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, tot voor kort de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) moet als het aan Leefbaar Rotterdam en de VVD-fractie uit die stad worden gesloten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek waaruit bleek dat drie Jihadgangers onderwijs hebben gevolgd op deze instelling en twee anderen zich hadden aangemeld, maar niet zijn toegelaten.

‘We krijgen meerdere malen per jaar enveloppen met varkensvlees’

5 oktober 2017

Trouw bericht op hun internetpagina over internationale ‘pesterijen met bacon’ in en om moskeeën. Hoe zit dat in Nederland?

Imam Marzouk Aulad Abdellah: pluriformiteit is onze kracht

3 oktober 2017

Tijdens de lustrumbijeenkomst van het Veiligheidspact tegen Discriminatie op 1 oktober sprak imam Marzouk Aulad Abdellah bij het homomonument (bloementocht) en in de Westerkerk.

Veiligheid en discriminatie anno 2017 - waar staan we?

2 oktober 2017

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie vierde haar eerste jubileum op zondagmiddag 1 oktober 2017 in en om de Westerkerk in Amsterdam. Hieronder de bijdrage van onderzoeker Ineke van der Valk.

Video: Martijn de Koning en Azzedine Karrat over islamofobie

24 september 2017

Donderdag 21 september was het de Europese actie dag tegen islamofobie en xenofobie. De Nieuwe Maan sprak met initiatiefnemer en antropoloog Martijn de Koning en imam Azzedine Karrat over islamofobie.

Vooral in Nederland voelen moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd

21 september 2017

In Nederland heeft 30 procent van de moslims de afgelopen vijf jaar de ervaring gediscrimineerd te zijn vanwege hun religieuze overtuiging. In geen enkel Europees land zijn er zoveel moslims die zich gediscrimineerd voelen.
65 procent van de Nederlandse moslims uit Noord-Afrika zegt in de afgelopen vijf jaar bovendien gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Alleen in Duitsland is dit percentage vergelijkbaar. Het vertrouwen in de politie is onder Nederlandse moslims het laagst. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse moslims vaker melding van discriminatie. Een kwart van de incidenten wordt in Nederland gemeld.

Onderzoek naar groei salafistische moskeeorganisaties

13 september 2017

Hoewel niet bekend is hoeveel salafisten (en salafistische moskeeën) er in Nederland zijn, lijkt er sprake van een groeiende invloed van het salafisme. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft deze week een onderzoek gepubliceerd naar de mogelijke oorzaken van deze groei.

Telegraaf: tweederde Nederlanders denkt dat integratie moslims nooit zal slagen

3 september 2017

De Telegraaf schreef gisteren: "Nederlanders zijn pessimistisch over de integratie van moslims. Nog maar 13 procent heeft er vertrouwen in dat die vanzelf zal slagen."
Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van De Telegraaf door Kantar Public (voorheen TNS NIPO). De Telegraaf pakte flink uit en wijdde er meerdere artikelen aan.
De artikelen in De Telegraaf roepen een hoop vragen op.

Onderzoek: islam is geen belemmering voor integratie

31 augustus 2017

De afgelopen 20 jaar is het debat over integratie steeds meer geculturaliseerd en geïslamiseerd. Verklaringen voor achterblijvende participatie van bepaalde groepen worden vaak gezocht in culturele factoren of religieuze factoren. Harde bewijzen worden hiervoor echter zelden gevonden.

"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Wordt de Brugse kerstmarkt onder druk van moslims vervangen door 'wintermarkt'?

juist?
onjuist?

Ontvang de nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief