Vooral in Nederland voelen moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd

21 september 2017

In Nederland heeft 30 procent van de moslims de afgelopen vijf jaar de ervaring gediscrimineerd te zijn vanwege hun religieuze overtuiging. In geen enkel Europees land zijn er zoveel moslims die zich gediscrimineerd voelen.
65 procent van de Nederlandse moslims uit Noord-Afrika zegt in de afgelopen vijf jaar bovendien gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Alleen in Duitsland is dit percentage vergelijkbaar. Het vertrouwen in de politie is onder Nederlandse moslims het laagst. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse moslims vaker melding van discriminatie. Een kwart van de incidenten wordt in Nederland gemeld.

Lees verder op Republiek Allochtonie

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: