Staan alle moskeeën al op de stoep om de hand op te houden?

3 maart 2016

Of het kabinet na de meest recente, ingrijpende ontwikkelingen ook over wil gaan tot de (gedeeltelijke) bekostiging van de beveiliging en bewaking van moskeeën en andere islamitische instituties blijft de vraag. Bestuurders nemen hoe dan ook een toenemend en onverantwoord veiligheidsrisico als ze niets doen, lijkt mij. De uitspraak van het OM dat het in Enschede ging om een poging tot brandstichting met terroristisch oogmerk, op een moskee waar ook kinderen aanwezig waren, zal ongetwijfeld doorwerken in de discussie. Roemer van Oordt over de beveiliging van moskeeen en synagogen.

Lees verder op Republiek Allochtonié

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: