Nieuws over islam in Nederland

Oprichters polderislam.nl: 'Kritiek? Natuurlijk komt er kritiek op onze site!'

29 september 2015

Onlangs zijn Roemer van Oordt en Ewoud Butter begonnen met een website over de islam in Nederland. Met polderislam.nl willen zij op een zo feitelijk mogelijke manier achtergrondinformatie geven over moslims, islamitische stromingen en islamitische organisaties en instituties in Nederland. Zaman Vandaag interviewde de heren over hun initiatief.

De invloed van salafisme in Nederland toegenomen

24 september 2015

De invloed van het salafisme in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel zeker niet alle salafisten een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde bestaan er desondanks zorgen om de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook vormen aspecten van het salafisme een voedingsbodem voor radicalisering.

Europese dag tegen islamofobie

21 september 2015

Vandaag, 21 september, is de Europese dag tegen Islamofobie. Deze term is in Europa en Nederland omstreden, bijvoorbeeld omdat de term wordt ervaren als een middel om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Er wordt als alternatief ook geregeld gekozen voor moslimdiscriminatie, moslimhaat, 'islam alarmisme', 'anti-islamisme' en 'anti-moslimisme.

25 september: Mini-symposium over ‘Religie en geweld’

20 september 2015

Zijn religie en geweld onlosmakelijk met elkaar verbonden? Deze vraag staat centraal tijdens het mini-symposium op vrijdag 25 september, in het kader van de vredesweek. Met bijdragen van Janneke Stegeman, Nora Asrami en Alex van Heusden. Deze middag wordt geleid door Franck Ploum.

12 oktober: Iedereen over moslims #1

20 september 2015

Jihadisme, discriminatie, haatimams en hoofddoekjes: het moslim- en integratiedebat beheerst al jaren het nieuws. Er zijn veel verschillende standpunten: er zijn orthodoxe, ‘gewone’ en liberale moslims, linkse, rechtse en religieuze Nederlanders, Amaddiyas, Koerden, Berbers en Afghanen. In dit debat geven mensen met zeer uiteenlopende achtergronden hun visie op het actuele debat. Wat vinden zij van het nieuws? Welke kritiek is goed en wanneer slaat deze door? Waar wordt in de integratie vooruitgang geboekt of stappen terug gedaan?

Primeur voor Zeeland: imam roept in Middelburg op tot gebed

19 september 2015

Voor het eerst in Zeeland klonk op vrijdag 4 september de oproep tot gebed vanaf de minaret van de Yildirim Beyazit Moskee in Middelburg. Voorlopig gaat het om een proef van drie maanden.

De Koran als uitdrukking van de Heilige Geest

19 september 2015

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan op Nieuwemoskee.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam.

Hizb u-Tahrir niet welkom in Rotterdam

17 september 2015

De islamitische beweging Hizb ut-Tahrir krijgt alsnog geen toestemming om vrijdagavond een lezing te houden in Rotterdam-Zuid. Wijkcentrum De Put honoreert de wens van coalitiepartij CDA door de organisatie buiten de deur te houden.

Het wijkpastoraat besloot daartoe na druk vanuit onder meer de gemeente Rotterdam en de dienst Veiligheid.

Islamofobie apart registreren. Wel of geen goed idee?

16 september 2015

Amsterdam gaat klachten over islamofobie in een aparte categorie bijhouden als mensen aangifte van discriminatie doen bij de politie of het Meldpunt Discriminatie. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan na een initiatief van D66 en VVD. "Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is", zeggen de partijen. Wanneer een raam van een moskee werd ingegooid, schaarde de politie het incident onder "vernieling". Antisemitisme en discriminatie vanwege iemands seksuele geaardheid worden bijvoorbeeld wel apart bijgehouden. Zaman Vandaag vroeg drie kenners of het apart registreren van islamofobie wel of geen goed idee is.

Sommigen zijn zo hongerig naar waarheid, dat ze de weg naar waarheid overslaan

14 september 2015

Bijzonder fel keert ze zich tegen zelfverklaarde experts. “Ik vind dat je bevoegd moet zijn voor hetgeen waar je les in geeft, zo simpel is het”, licht ze toe. “In de moslimgemeenschap zie ik veel mensen die lezingen geven – met de beste bedoelingen, want over intenties wil ik niet oordelen – maar geen gedegen opleiding hebben gehad. Ze hebben niet alleen geen diploma binnen het officiële onderwijssysteem, maar ze beschikken ook niet over een ijaaza, een diploma vanuit het traditionele systeem.”

Raad van Theologen: ‘Moslims moeten dit jaar geen schaap slachten’

14 september 2015

De Raad van Theologen in België besliste dat het dit jaar niet verplicht is om een schaap te slachten tijdens het offerfeest en hoopt tegen volgend jaar een oplossing te vinden.

Welkom op polderislam.nl; een rondleiding

11 september 2015

Behalve korte nieuwsberichten die meestal doorverwijzen naar andere sites, vindt u op polderislam.nl veel achtergrondinformatie.

Hieronder een overzicht en links naar de betreffende pagina's.

Moskeekoepels willen projecten opzetten voor vluchtelingen

10 september 2015

Nederlandse moslimkoepels willen vluchtelingen gaan helpen. Ze denken daarbij aan aan huisvesting, opvang van weeskinderen, juridische steun in de asielprocedure of geïntegreerde gezinnen aan gevluchte gezinnen koppelen zodat zij sneller hun weg vinden binnen de samenleving.

Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), waarbij zeven islamitische koepels zijn aangesloten, laat tegenover het ANP weten dat de koepels om de tafel gaan het COA en VluchtelingenWerk.

Moskeetour op 13 september

9 september 2015

Op vakantie stapt iedereen wel eens een kerk binnen, om de architectuur te bewonderen of de verkoeling op te zoeken. Waarom stappen we dan nooit de moskee in onze eigen buurt binnen? We willen wel, dachten Esther Ladiges (30) en Suzan Doodeman (29) uit Amsterdam, maar we durven niet.

Op 1 oktober lancering van Mohammed Glossy

9 september 2015

Op donderdag 1 oktober 2015 lanceert de Moslimkrant de Mohammed-glossy. Dit zal plaats vinden de Nieuwe Kerk van Den Haag voorafgaand aan de tweede Moslimkrantlezing. De lezing zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. Marli Huijer, Denker des Vaderlands.

Hoofdredacteur, Brahim Bourzik over de glossy: MOHAMMED biedt informatie, streelt de ogen, laat lachen, wekt de eetlust, is paradoxaal en toch verhelderend. Met vertellingen, achtergrond verhalen, interviews in een grote variëteit aan geluiden.

Gemiddeld vertrekken er dit jaar 5 jihadisten per maand en komt er niemand terug

2 september 2015

Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat schrijft de minister van Justitie in de Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De jihadgang naar Syrië gaat gestaag door. Gemiddeld vertrekken er nog vijf mensen per maand naar Syrië. Het aantal terugkeerders stagneert al een tijdje.

Geen bedevaart zonder verplichte vaccinatie

31 augustus 2015

Van maandag 21 september tot en met zaterdag 26 september vindt de Hadj plaats. Dit jaar zullen weer veel moslims uit de hele wereld deelnemen aan deze jaarlijkse bedevaart naar Mekka.

Bolkestein: jihadisme heeft alles met islam te maken

27 augustus 2015

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meent ten onrechte dat er 'een enorm verschil is tussen islam en jihadisme' wanneer hij stelt dat 'jihadisme de aanduiding is van politiek-extreme en gewelddadige stromingen die zich beroepen op de islam'.

Dat schrijft voormalig VVD-leider Frits Bolkestein in een artikel in de Volkskrant. Hij baseert zijn artikel grotendeels op een artikel in Liberaal Reveil van David Suurland die promoveerde op 'Secular Totalitarian and Radical Islamic Ideologies'.

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

27 augustus 2015

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

Moslimgeleerden stellen milieuverklaring op

20 augustus 2015

Moslimgeleerden hebben een verklaring opgesteld die de noodzaak van het tegenhouden van klimaatverandering benadrukt. De “Islamitische Verklaring over Globale Klimaat Verandering” is opgesteld door een groep van academici, moslimgeleerden en internationale milieu experts en verkondigd tijdens een symposium over islam en klimaatverandering in Istanbul. Het roept de 1.6 miljard moslims over de wereld op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en over te gaan naar hernieuwbare energiebronnen.

Welke landen zijn het onveiligste vanwege politiek en terroristisch geweld?

11 augustus 2015

De daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen. Het gaat voornamelijk om terroristisch, islamitisch geïnspireerd geweld.

Islamitisch terroristisch geweld leidt tot forse toename moslimhaat

7 juli 2015

Niet echt verrassend: iedere keer nadat extremistische moslims een aanslag in West-Europa plegen, leidt dit tot een flinke toename van geregistreerde moslimhaat. Eerder bleek dat er ook een direct verband is tussen het oplaaien van het conflict tussen Israel en Palestina en geregistreerde antisemitische uitingen in Nederland.

Laat de imams Nederlands leren

4 juli 2015

Tekst: Ahmed Marcouch

Komt een jongen bij de imam, wil die van hem weten hoe hij een goede moslim kan worden; spreekt die imam geen Nederlands. Vader en moeder kwamen ook al niet verder dan ‘wees een goede moslim’. Googlen wijst zo’n zoekende jongen de weg naar hoe hij die leegte in zijn ziel kan vullen: één of twee clicks verder springt een politieke Salafistische predikant uit het Midden-Oosten daar midden in, past precies in het gat en laat niet meer los. En wij maar staren naar de lange armen van president Erdogan en koning Mohamed, terwijl in onze dode hoek de ronselaar uit het Midden-Oosten onze jongeren in zijn klauwen krijgt.

'Anders Kijken' documentaire over islamofobie van Al Nisa

23 juni 2015

In mei presenteerde de islamitische vrouwenvereniging Al Nisa de documentaire Anders Kijken. In de documentaire worden vier vrouwen en een man geportretteerd die te maken hebben gehad met vormen van islamofobie. De documentaire is inmiddels op tournee gegaan.

Update van overzicht van incidenten rond moskeeen

23 juni 2015

Vandaag werd bekend dat een moskee in Roermond is bedreigd met een aanslag. Vormen van geweld tegen moskeeen komt geregeld voor.
Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.

Nieuwe website: ontmoeteenmoslim.nl

20 juni 2015

Aan het begin van de ramadan is een website gelanceerd waar Nederlanders met ‘gewone’ moslims kunnen kennismaken. Via www.ontmoeteenmoslim.nl kan iedereen een afspraak maken voor een ontmoeting met een moslim. De lancering viel samen met het begin van de vastenmaand ramadan.

Rachid Benzine in Amsterdam (videoverslag)

20 juni 2015

Radicaliserende moslimjongeren en de opkomst van de Islamitische Staat hebben volgens de Franse islamoloog en onderzoeker Rachid Benzine alles te maken hebben met de islam zelf. “Het probleem van vele imams is dat ze proberen de islam vrij te pleiten als reactie op terroristisch geweld door moslims. Ze zeggen 'islam is vrede' of dat de terroristen geen moslim zijn. Dit zijn holle frasen. Dit geldt ook voor 'islam is geweld'. Religies kunnen zowel factoren van vrede als van geweld zijn", verklaarde hij op 8 juni in Het Parool.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseerden op 6 juni een bijeenkomst met Rachid Benzine. De bijeenkomst werd geleid door Yassin el Forkani. Er vond simultaan vertaling plaats.

Jet Bussemaker eist vertrek van rector Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

11 juni 2015

Minister Bussemaker heeft geen vertrouwen meer in Ahmet Akgündüz, de rector van de Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR). Bussemaker heeft de raad van toezicht gevraagd de rector weg te sturen nadat deze opnieuw in het nieuws kwam na omstreden uitspraken.

'Het begrip 'sharia' wordt door de media geframed'

10 juni 2015

Wie een Nederlandse krant openslaat denkt al snel dat sharia een rechtssysteem is dat steniging en handen afhakken oplegt. De meeste Nederlandse imams denken echter heel anders over sharia. Ook bij de term jihad hebben de imams hele andere associaties. Dat blijkt uit onderzoek van Gemme Burger die concludeert dat het woord sharia in de Nederlandse media wordt geframed.

Minstens 60% van Syriëgangers vertrok met psychische problemen

8 juni 2015

Van minstens zestig procent van de Nederlanders die naar Syrië is vertrokken, blijkt uit politiedossiers dat ze psychische problemen hebben. Vaak waren deze problemen er al voordat ze radicaliseerden.
Een op de vijf Syriegangers kampt met ernstige gedragsproblemen of heeft een officieel vastgestelde stoornis, zoals schizofrenie of een psychose. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie laten weten op grond van onderzoek naar de politiedossiers van 140 geradicaliseerde moslimjongeren.

Rechter: Amsterdam moet opnieuw kijken naar huisvestingsaanvraag islamitisch onderwijs

6 juni 2015

De gemeente Amsterdam moet van de voorzieningenrechter opnieuw kijken naar een huisvestingsaanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO).
Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag voor deelname aan het huisvestingsprogramma 2014 en 2015 niet op de juiste manier behandeld.

Imams uit Marokko laten malikitisch geluid tegen radicalisering tijdens ramadan horen.

3 juni 2015

Tijdens de ramadan zullen dit jaar 53 imams uit Marokko naar Nederland komen. Ze zullen tijdens hun preken veel aandacht besteden aan een theologisch, malikitisch tegengeluid tegen radicalisering. Dat heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten weten.

Asscher onderzoekt mogelijkheid taal- en maatschappijcursussen voor buitenlandse imams

3 juni 2015

Minister Asscher gaat onderzoeken of hij buitenlandse imams die hier structureel in een moskee aan de slag gaan, Nederlandse taal- en maatschappijcursussen gaat aanbieden voordat ze naar ons land komen. De minister wil hiermee mogelijk het voorbeeld volgen van Duitsland, dat zulke cursussen al aanbiedt aan Turkse imams die daar komen preken.

Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Forse groei islamitisch onderwijs

2 juni 2015

Hoewel het totaal aantal leerlingen basisschoolleerlingen in Nederland afneemt, is het aantal leerlingen op het islamitisch basisonderwijs de laatste 5 jaar met ruim 20 procent toegenomen. In 2010 waren het er 8.981 en in 2014 10.830. Een stijging van 20,6%. In totaal zijn er 49 islamitische basisscholen in Nederland.

Onderzoek naar religieuze identiteitsontwikkeling van strenggelovige moslimjongeren

2 juni 2015

Het verwerven van kennis, betrokkenheid bij de eigen religieuze gemeenschap en het gehoorzamen van Allahs geboden zijn voor „orthopraxe” islamitische jongeren belangrijke onderdelen van hun religieuze identiteit. Dat stelt onderzoekster Elsbeth-Visser in haar proefschrift.

De overeenkomsten en verschillen tussen islamofobie en antisemitisme

29 mei 2015

Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims?

Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje.

Op zoek naar de mens Mohammed

14 mei 2015

Wie was de profeet Mohammed? Onderzoeksjournalist Marcel Hulspas las met de zorgvuldige en kritische bril van een biograaf de vele verhalen over de profeet en schreef het boek 'Mohammed en het ontstaan van de islam' dat eind juni verschijnt.

In het artikel hieronder vertelt Hulspas waarom hij het boek schreef en wat hij ermee hoopt te bereiken.

Ongeveer 660.000 volwassen Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim

13 mei 2015

Het aandeel religieuze volwassenen in Nederland is verder gedaald: in 2014 gaf nog maar een krappe meerderheid van 50,8 procent van de volwassenen aan tot een godsdienstige groepering te behoren. Het merendeel hiervan (40,2%) beschouwt zichzelf als christelijk: 24,4 procent is katholiek en 15,8% protestants. 4,9% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar beschouwt zichzelf als moslim. De overige 5,7 procent van de bevolking is joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Overlast rond moskeeën is geen 'hot topic'

11 mei 2015

Er is steeds veel weerstand tegen nieuwe moskeeën, maar uit een rondgang van de Volkskrant, blijkt het met de overlast die moskeeën veroorzaken mee te vallen. "PVV-vragen en het alarmisme op allerhande internetfora ten spijt, zeggen gemeenten en moskeeën geen klachten te krijgen. Volgens het klachtenloket van de gemeentelijke Ombudsman is overlast rond moskeeën geen 'hot topic'.

'De islam is vrede', of 'de islam is geweld'. Allebei niet waar."

11 mei 2015

In Trouw een uitgebreid interview met Rachid Benzine (1971), als islamoloog verbonden aan de Universiteit van Aix-en-Provence en de faculteit voor protestante theologie van Parijs. Hij publiceerde diverse boeken, waaronder 'Les nouveaux penseurs de l'islam' (2004) over denkers die de Koran lezen met de blik van een moderne menswetenschapper. Op 6 juni komt hij naar Nederland.

Moslimkoepel regio Haaglanden: "Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor escalatie"

7 mei 2015

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden in oprichting heeft een brief gestuurd aan de minister van Justitie waarin om een duidelijker stellingname van de overheid wordt gevraagd tegen de "hetze tegen moslims".

Arabist Hans Jansen overleden

5 mei 2015

Arabist, Geen Stijl columnist en PVV Europarlementarier Hans Jansen is vanochtend op 72-jarige leeftijd overleden. Afgelopen zondag werd hij getroffen door een herseninfarct.

Hans Jansen was bijzonder uitgesproken. Door zijn heldere taalgebruik, zijn hyperbolen en gevoel voor humor, was hij een graag geziene gast in talkshows.

Amsterdamse SP en VVD: subsidies mogelijk doorgesluisd naar moskeeën

1 mei 2015

Tienduizenden euro's subsidie voor computercursussen en sollicitatietrainingen in Amsterdam zijn mogelijk van twee sociaal-culturele stichtingen doorgesluisd naar moskeeën. Dat stellen de Amsterdamse VVD en de SP. Zij vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of er sprake is van de schending van de scheiding tussen kerk en staat.

Collectief tegen Islamofobie verwelkomt voorstel aparte registratie moslimdiscriminatie

17 april 2015

Het in Amsterdam gevestigde Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is blij met het initiatiefvoorstel 'Zicht op moslimdiscriminatie' dat gisteren werd ingediend door de VVD en D66 in Amsterdam.
Beide partijen hebben een voorstel gedaan voor aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van het probleem. Het CTID pleit al twee jaar voor aparte registratie van islamofobie en is verheugd te constateren dat ook deze partijen zich hiervoor inzetten.

Islamoloog Jacques Waardenburg overleden

15 april 2015

Prof. dr. J. D. J. Waardenburg, een van de bekendste Nederlandse islamologen en godsdienstwetenschappers, is vorige week overleden.

Jacques Waardenburg (1930) studeerde theologie, fenomenologie, religiegeschiedenis, Arabisch en geschiedenis van de islam in Amsterdam, Leiden en Parijs. In 1961 promoveerde hij aan de UvA op een proefschrift over de vijf zuilen van de islam. Hij deed onderzoek in Parijs, Montreal en in het Midden-Oosten en doceerde in Los Angeles (VS), Utrecht en Lausanne. Zijn meest bekende werk is het handboek ”Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid”.

SMN start campagne bespreekbaar maken radicalisering in eigen kring

13 april 2015

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is voor Marokkaanse ouders in 8 gemeenten gestart met een voorlichtingscampagne tegen jihadistische radicalisering. Deze campagne maakt deel uit van het project ‘Hulplijn tegen radicalisering’.

Campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'

1 april 2015

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie start de campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'. Het doel van deze campagne is het vergroten van de meldingsbereidheid van voorvallen, uitingen en ervaringen van islamofobie.

Vijf mythen over islamofobie, deel 4: islamofobie is niet dodelijk

29 maart 2015

In een serie van vijf artikelen behandelt antropoloog Martijn de Koning vijf mythes over islamofobie.

Na mythe 1 (Islamofobie is een uitvinding van Khomeiny), mythe 2 (Islamofobie is angst voor islam) en mythe 3 (Islamofobie is geen racisme, want moslims zijn geen ras) komt in dit artikel de vierde mythe aan de orde: islamofobie is niet dodelijk.

Ook CMO wil transparantie over financiering van moskeeën

27 maart 2015

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is verbaasd dat onderzoeksbureau RAND Europe een landelijk onderzoek naar de buitenlandse financiering van moskeeën is gestaakt, omdat het onderzoeksbureau Rand Europe geen medewerking zou hebben gekregen van de gebedshuizen. Het CMO laat tegenover De Telegraaf weten dat zij niet benaderd is om dergelijke gegevens te leveren.

Uit het onderzoek van RAND blijkt dat slechts bij een klein aantal moskeeën sprake is van buitenlandse financiering. Ook is er maar bij een beperkt aantal moskeeën sprake van bestuursleden uit het buitenland.

Ayaan Hirsi Ali wil weer in de gesprek met de islam

26 maart 2015

"Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, oefen ik al meer dan tien jaar stevige kritiek uit op de politieke islam. Maar de afgelopen jaren kreeg ik het gevoel dat ik meer moest doen dan alleen fulmineren, en ook weer in gesprek moest gaan met de islam – zowel de godsdienst als de ideologie – niet alleen om mijn inzicht in het complexe religieuze en culturele erfgoed te verdiepen, maar ook in het belang van degenen die, net als ik vroeger, klem zitten tussen de eisen van een star geloof en de aantrekkingskracht van een moderne samenleving. Dit boek is een van de vruchten van die conclusie."

"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Wordt de Brugse kerstmarkt onder druk van moslims vervangen door 'wintermarkt'?

juist?
onjuist?

Ontvang de nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief