Nieuws over islam in Nederland

Orthodoxe moslims presenteren platform 'Oproep tot Eenheid'

19 april 2016

Om gezamenlijk een tegengeluid te laten horen tegen anti-moslimsentimenten en de islamitische identiteit te beschermen, hebben Nederlandse moslims afgelopen zondag het platform 'Oproep tot Eenheid' gepresenteerd.

Islamofobie, islamkritiek, moslimhaat en racisme

18 april 2016

Op 21 maart jongstleden presenteerde Meld Islamofobie haar eerste jaarrapport. Martijn de Koning hield tijdens deze presentatie een korte lezing over het begrip islamofobie.

Belgische website Mvslim.com verovert de wereld

11 april 2016

De website Mvslim.com bereikt de hele wereld – inclusief het Witte Huis. En dat allemaal vanuit een appartementje in Antwerpen.

Een jaar geleden hadden ze nog geen idee of er iemand geïnteresseerd zou zijn in hun initiatief. Nu worden de oprichters van de website Mvslim.com het hof gemaakt door Amerikaanse venture capital-fondsen. Op papier is hun project al anderhalf miljoen dollar waard. Uit de hele wereld is er belangstelling voor verhalen over de leefwereld van hedendaagse moslims. De teller staat nu op 10 miljoen unieke bezoekers, van wie een derde uit de Verenigde Staten.

Huidige generatie Syriëgangers bevat relatief veel bekeerlingen

6 april 2016

Syriegangers hebben zich meestal niet lang in de islam verdiept. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationaal centrum voor contra-terorisme (ICCT) in Den Haag. Opvallend is ook dat het aantal bekeerlingen relatief hoog is.

Hooguit een kwart van de immigranten tussen '96 en 2014 was moslim

25 maart 2016

Anders dan sommige politici en media u willen doen geloven is hooguit een kwart van de eerste generatie immigranten die in de periode 1996 t/m 2014 naar ons land kwamen moslim. Een veel groter deel, meer dan de helft van de immigranten is christen.
Dat blijkt uit een koppeling van de bestanden van het CBS en het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW. Dat schrijft Flip van Dyke, die gelukkig (nog) niet definitief gestopt is met bloggen.

Campagnefilm 'Islamofobie niet accepteren, maar melden' online

23 maart 2016

Deze maand heeft het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) de campagne: ‘islamofobie: niet accepteren, maar melden!’ gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de Badr moskee. Bij deze campagne wordt samengewerkt met de politie Amsterdam, het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND). Het CTID presenteerde tijdens de bijeenkomst de nieuwe promotiefilm, flyer en folder, die ontwikkeld zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.
Vandaag is de campagnefilm ook online verschenen. De film is gemaakt door Buurttelevisie met subsidie van de gemeente Amsterdam en de Open Society Foundations.

Islamitische organisaties en migrantenorganisaties veroordelen aanslagen in Brussel

22 maart 2016

In Brussel zijn vanochtend in een vertrekhal van de luchthaven Zaventem en in metrostation Maalbeek minstens 26 mensen gedood door een terroristische aanslag.

Hieronder reacties van Nederlandse islamitische organisaties en migrantenorganisaties. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd.

Volkskrant: Meer agressie tegen moskeeen dan gemeld

11 maart 2016

Tientallen geweldsincidenten hebben zich de afgelopen jaren afgespeeld rond moskeeën en islamitische instellingen: brandstichting, kogelinslagen, bekladding met nazi-symbolen, stenen door de ruiten tijdens het gebed, varkenskoppen op de stoep. Er is vaker sprake van agressie dan gemeld.

Steeds meer Marokkaanse Nederlanders actief tegen radicalisering

9 maart 2016

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.
Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Het SMN publiceerde eerder deze week ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering.

AD rectificeert berichtgeving over Europe Trust Nederland

3 maart 2016

De afgelopen weken ontstond veel commotie naar aanleiding van het artikel 'Gesjoemel met islamitisch fonds' in het Algemeen Dagblad over stichting Europe Trust Nederland. Daarin wordt beweerd dat door Koeweit een onderzoek wordt gedaan naar deze stichting in verband met uitgaven van bestuurder Jacob van der Blom en oud-bestuurder Yassin Elforkani en gesuggereerd dat zij het geld van de stichting uitgaven voor privédoeleinden. Het AD komt vandaag met een correctie. Lees hieronder het volledige bericht.

Staan alle moskeeën al op de stoep om de hand op te houden?

3 maart 2016

Of het kabinet na de meest recente, ingrijpende ontwikkelingen ook over wil gaan tot de (gedeeltelijke) bekostiging van de beveiliging en bewaking van moskeeën en andere islamitische instituties blijft de vraag. Bestuurders nemen hoe dan ook een toenemend en onverantwoord veiligheidsrisico als ze niets doen, lijkt mij. De uitspraak van het OM dat het in Enschede ging om een poging tot brandstichting met terroristisch oogmerk, op een moskee waar ook kinderen aanwezig waren, zal ongetwijfeld doorwerken in de discussie. Roemer van Oordt over de beveiliging van moskeeen en synagogen.

Alevieten verdeeld over bijzondere leerstoel Alevitisme

1 maart 2016

De faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt een bijzondere leerstoel Alevitisme in Europa. Terwijl een deel van de alevieten zeer enthousiast is over deze ontwikkeling, zijn er ook alevieten die er niet op zitten te wachten. Dat schrijft Zamanvandaag.

Salafisme!!1! – Waar hebben we het eigenlijk over?

1 maart 2016

De afgelopen maanden hebben we veel discussie gezien over ‘salafisme’, mede naar aanleiding van een motie van Ahmed Marcouch. Afgelopen week heeft de regering haar standpunt met betrekking tot die moties. Kort gezegd houdt de regering vast aan de bescherming en autonomie die de vrijheid van godsdienst geeft aan moslims, maar probeert ook ongewenste invloeden (ook als die niet illegaal zijn) te beperken en te bestrijden.
Maar dat is niet waar ik het over wil hebben. Ik wil een wat fundamentelere vraag aan de orde stellen: Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over ‘salafisme’?

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën

28 februari 2016

Vandaag werd bekend dat in Enschede een 33-jarige man aangehouden is op verdenking van poging tot brandstichting. Hij gooide een molotovcocktail naar een moskee waarin op dat moment diverse bezoekers, waaronder kinderen aanwezig waren. De brand kon snel daarna geblust worden.

Afgelopen week kregen diverse moskeeën in o.a. Rotterdam, den Haag, Breda, Utrecht en Nijmegen dreigbrieven toegestuurd met hakenkruizen en de adelaar van nazi-Duitsland.

Twee op de vijf Nederlandse moskeeën kreeg in de afgelopen tien jaar te maken met discriminatoire of gewelddadige incidenten, zoals vernieling, bekladding, brandstichting en dreigmails, bleek vorig jaar uit onderzoek van Ineke van der Valk. Republiek Allochtonië houdt sinds 2010 een lijst met incidenten bij.

Geen verbod op salafisme of salafistische organisaties

26 februari 2016

Het kabinet maakt zich zorgen over de groeiende invloed van mensen die vanuit salafistische hoek aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering. Als ze dat overdragen op hun kinderen wordt hun de kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij ontnomen, schrijft minister Asscher namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Hoewel salafisme niet gelijkstaat aan extremisme, biedt het volgens het kabinet wel een voedingsbodem voor radicalisering. Het kabinet laat het WODC daarom salafistische organisaties in kaart brengen.
Een verbod op het salafisme komt er niet. Zo'n verbod zou in strijd zijn met de individuele vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen. Die vrijheid is de basis van onze rechtsstaat, vindt het kabinet.

NTR komt met nieuw programma voor moslims: de Nieuwe Maan

22 februari 2016

Na het verdwijnen van de Moslim Omroep (MO), verzorgt de NTR weer een programma over en voor Nederlandse moslims. Vrijdag 26 februari zal om 13.00 uur de allereerste opname plaats vinden van de nieuwe NTR talkshow De Nieuwe Maan. Het programma wordt diezelfde middag om 16.10 uur uitgezonden.

Bijzondere Leerstoel Alevitisme in Europa aan Universiteit van Amsterdam

14 februari 2016

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt binnenkort een bijzondere leerstoel alevitisme in Europa. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Onderzoeksfonds voor Alevitisme (OVA) en wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Religiewetenschappen. Centraal staat de studie naar de constructie, ontwikkeling en diversiteit van de alevitische gemeenschappen en culturen in Europa.
Dat laten zowel de Universiteit van Amsterdam als het Onderzoeksfonds voor Alevitisme in een persbericht weten.

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

9 februari 2016

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Geen 'moskee-internaat' maar particulier jeugdverblijf

9 februari 2016

Vanmiddag nam de Eerste Kamer unaniem de Wet op de jeugdverblijven aan. Daarmee werd een mijlpaal bereikt in een proces dat voor de geïnteresseerde buitenwacht waarschijnlijk begon met een op 10 november 2012 gepubliceerd, nogal tendentieus en veralgemeniserend ‘onderzoek’ van NRC Handelsblad naar veronderstelde grootschalige wantoestanden in een aantal zogenaamde ‘moskee-internaten’.

Rector Islamitische Universiteit beschudligd van plagiaat

8 februari 2016

Ahmed Akgündüz, de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam wordt beschuldigd van plagiaat. Akgündüz heeft in zijn academische werk zonder bronvermelding meerdere passages overgeschreven van andere auteurs.

Nieuwe website Su-Shi: voorbij het islamitisch sektarisme

13 januari 2016

Nederland heeft, mede dankzij het sektarisch geweld in het Midden-Oosten, opnieuw kennisgemaakt met de woorden soennieten en sjiieten. Ze vormen de twee hoofdstromingen binnen de islam. Al sinds de beginperiode van de islam staan deze groepen op gespannen voet met elkaar. Gedreven door ideologische verschillen lijkt samenwerking tussen soennieten en sjiieten eerder uitzondering dan regel. Het kan echter ook anders.

Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

13 januari 2016

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders

16 december 2015

In tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Islamitische scholen behalen goede resultaten

15 december 2015

De resultaten van de eindtoets van leerlingen op islamitische en reformatorische basisscholen zijn beter dan resultaten van scholieren van andere soorten scholen. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Nieuws.

De oudste Nederlandse moskee is 60 jaar geworden

10 december 2015

Gisteren vierde de Haagse Mobarak moskee haar 60e verjaardag. De Mobarak moskee in Den Haag is het oudste islamitische gebedshuis in Nederland. De moskee is eigendom van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Veel steun voor brandbrief van Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af

9 december 2015

Het kabinet heeft op vrijdag 27 november het besluit genomen om gezichtsbedekkende kleding voortaan niet meer toe te staan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Naar aanleiding hiervan heeft Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af een brandbrief opgesteld, die vorige week is bezorgd bij de Eerste- en Tweede Kamer en bij de Raad van State.

De brandbrief is mede ingediend namens ruim 50 islamitische organisaties en de onderzoekers Annelies Moors en Martijn de Koning. De brandbrief is op facebook geplaatst en is daar inmiddels meer dan 375 keer gedeeld en heeft vele honderden likes en reacties opgeroepen.

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

8 december 2015

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Documentaire van Al Nisa over moslimhaat nu online

4 december 2015

In 2015 heeft de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa Anders Kijken gemaakt, een documentaire over islamofobie/moslimhaat in Nederland.

Al Nisa heeft in het verleden getracht door middel van campagnes als ‘Echt Nederlands’ en ‘Kent u mij’ een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Met de documentaire ‘Anders Kijken’ wil Al Nisa het belang van het melden van incidenten benadrukken en discriminatie van moslims en andersgelovigen tegengaan. Dat laat de organisatie in een persbericht weten.

Promotieonderzoek: shariarechtbanken houden vooral afhankelijkheid van vrouwen in stand

3 december 2015

Juriste Machteld Zee promoveerde afgelopen dinsdag aan de Universiteit van Leiden op haar onderzoek naar sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië. Ze bezocht voor haar promotie zittingen van Engelse sharia-rechtbanken in Londen, Birmingham en het dorpje Nuneaton en concludeert dat deze raden er vooral op uit zijn om de afhankelijkheid van vrouwen in stand te houden. Van vrijheid en gelijkheid van vrouwen is absoluut geen sprake.

Ze hekelt het gebrek aan kennis over deze rechtbanken bij autoriteiten en multiculturalisten die doen alsof deze rechtbanken niet problematisch zijn.

Voormalige moslims komen op twitter uit de kast

30 november 2015

Na de aanslagen twee weken geleden in Parijs lanceerde Maryam Namazie van de Council of Ex-Muslims of Britain de hashtag #ExMuslimBecause op twitter. Dit werd het begin van een trend. Afvallige moslims over de gehele wereld, vaak anoniem, gingen hun verhalen vertellen.

'Verbod salafistische organisaties is gevaarlijk'

30 november 2015

Een mogelijk verbod op salafistische organisaties is gevaarlijk. Het staat haaks op onze rechtstaat die de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd. De strijd met extremisme kan alleen worden gewonnen wanneer aan deze rechtstatelijke vrijheden wordt vast gehouden.

Dat stellen verschillende islamitische organisaties en vier landelijk bekende moslims (Mohammed Cheppih, Yassin El Forkani, Arnoud van Doorn en Nourdeen Wildeman) in een vandaag uitgegeven verklaring.

Vooral moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld door blanke mannelijke daders

26 november 2015

Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland. Dat schrijft Meld Islamofobie in een persbericht bij het verschijnen van het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er bij Meld Islamofobie 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. In het persbericht schrijft Meld Islamofobie verder: "Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie."

CMO: Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

19 november 2015

Tijdens het vrijdaggebed van morgen, zal er in vele moskeeen aandacht worden besteed aan de aanslagen in Parijs. Dat laat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) weten in een persbericht. "Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten" schrijft het CMO.

NTR krijgt waarschijnlijk weer taak moslimprogramma's te maken

19 november 2015

Stichting Zendtijd Moslims (SZM), de organisatie achter de Moslim Omroep (MO) is het niet gelukt onderdak te vinden bij één van de grotere omroepen. Geen van de omroepen wilde de moslims hebben. De NTR krijgt hierdoor vanaf januari 2016 opnieuw de taak om moslimprogramma’s. Daarnaast zijn ook de programma's voor hindoes bij de NTR ondergebracht. De SZM beraadt zich nog op vervolgstappen.

Vele moslim (koepel)organisaties veroordelen aanslagen Parijs

15 november 2015

Vele Nederlandse islamitische organisaties hebben inmiddels verklaringen uitgegeven waarin ze de aanslagen in Parijs hebben veroordeeld.

Hieronder een overzicht van verklaringen van landelijke koepelorganisaties en enkele regionale organisaties. Het overzicht wordt de komende dagen aangevuld.

Nederlandse moslimgemeenschap zeer geschokt door terreuraanslagen Parijs

14 november 2015

"Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Franse volk." Dat schrijft het CMO in een persverklaring.

Moslimjongeren hebben vooral moeite met zionisten

5 november 2015

Over Joden en de Joodse religie zeggen islamitische jongeren veelal neutraal of positief te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief en zijn veelal gerelateerd aan het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frankstichting. Met dit onderzoek werd een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek dit jaar (Antisemitisme onder jongeren in Nederland) waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' is over Joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat de groepen niet-gelovige en christelijke jongeren die 'niet zo positief' waren over moslims, Turken en Marokkanen vele malen groter waren.

Ritueel slachten opnieuw ter discussie

1 november 2015

Nadat een initiatief wetsvoorstel tegen rituele slacht in de Eerste Kamer strandde, komt het onderwerp in de Tweede Kamer terug op de agenda. Aanleiding is een rapport van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin opnieuw wordt gepleit voor een verbod op onverdoofd slachten dat vooral bij runderen te veel stress en pijn op zou roepen. De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Dijksma zo spoedig mogelijk met een verbod komt en zal dit tijdens het landbouwdebat aanstaande dinsdag en woensdag aan de orde stellen.

Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

22 oktober 2015

Woorden doen ertoe. "Moslimdiscriminatie" is iets anders dan "islamofobie". Registratie begint met een heldere keuze van wat geregistreerd wordt.

Gedrang Mekka vraagt om aanpassing rituelen

20 oktober 2015

Gisteren liet persbureau AP weten dat het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de bedevaart in Mekka veel hoger ligt dan de Saoedische autoriteiten hebben verklaard. Er zouden in het gedrang zeker 2.121 doden zijn gevallen.

Schrijver Mohammed Benzakour pleit voor een aanpassing van de rituelen.

Cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed

20 oktober 2015

Op woensdag 18 november, 25 november en 2 december verzorgt Welmoet Boender een driedaagse cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed. De cursus is open voor iedereen.

Rector Islamitische Universiteit opnieuw in opspraak

20 oktober 2015

Rector Ahmet Akgündüz van de IUR, de Islamitische Universiteit Rotterdam, is opnieuw in opspraak geraakt. Deze keer noemde hij Koerden 'honden' en zei hij te bidden voor de daders van de aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara.

Moslims vieren Islamitisch Nieuwjaar

14 oktober 2015

Het Islamitisch Nieuwjaar -Ras als-Sanah al-Hijriyah- is de eerste dag van het nieuwe jaar volgens de islamitische kalender. Het is de eerste dag van de Muharram, de eerste maand van het jaar.

De jaartelling van de islamitische kalender begint met de Hidjra, de emigratie van de profeet Mohammed van de stad Mekka naar Medina die zich afspeelt in 622 volgens de Gregoriaanse kalender.

Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing, in het Arabisch Àl-Hijra -emigratie- genoemd, als beginpunt voor de moslimkalender, de Hijra-kalender, worden genomen.

Het islamitisch jaar is 11 tot 12 dagen korter dan het Gregoriaans jaar, waardoor het Nieuwjaar op wisselende data doorgaat volgens de Gregoriaanse kalender. Er zijn ook verschillende berekeningen mogelijk, zodat het Islamitisch Nieuwjaar ook van land tot land kan verschillen.

Het blijft gissen wat beste aanpak van radicalisering is

13 oktober 2015

Radicale jongeren zullen een ideologisch weerwoord moeten krijgen. Wat daarbij de effectiefste methode is, is nog niet bekend. Maar duidelijk is dat vooral mensen uit de directe omgeving van deze jongeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun deradicalisering. Dat schrijft Ewoud Butter.

Eénderde van gemeenten heeft onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken

13 oktober 2015

Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken. Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

Kalief van Ahmadiyya moslims brengt bezoek aan Nederland

12 oktober 2015

Kalief Mirza Masroor Ahmad, die de leider is van de naar schatting 10 miljoen Ahmadiyya moslims in de wereld, bracht vorige week een bezoek aan Nederland.

Dinsdag sprak hij op uitnodiging van SP’er Van Bommel een delegatie van de Tweede Kamer toe en woensdag legde hij de eerste steen bij een nieuwe moskee van de Ahmadiyyagemeenschap in Almere.

Verkooppunten Mohammed glossy

11 oktober 2015

Eind deze maand zal de MOHAMMD-glossy in heel Nederland te koop zijn bij o.a. Ako, Primera, Bruna en The ReadShop.

Omdat de vraag naar MOHAMMED zo groot is uit alle delen van het land, heeft de uitgever besloten om in de steden waar de vraag naar MOHAMMED nu is een aantal verkooppunten op te zetten.

In de moslimkrant de steden en de verkooppunten van de glossy.

Boetes voor moslimhaat op facebookpagina Steun de PVV

9 oktober 2015

Acht mensen die afgelopen januari discriminerende en opruiende uitlatingen hebben gepubliceerd op Facebookpagina 'Steun de PVV', krijgen boetes variërend van 350 tot 450 euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De uitlatingen gingen over het opruien en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.

Een negende persoon die discriminerende en opruiende uitlatingen op de bewuste Facebookpagina deed, raakte zijn baan kwijt nadat zijn werkgever erachter kwam dat hij verantwoordelijk was voor een van de discriminerende berichten. Het OM vindt dat hij daardoor genoeg is gestraft.

De politie wist de identiteit van de negen verantwoordelijken te achterhalen na aangiften van verschillende mensen en instanties.

Timmermans voert strijd op tegen islamofobie en antisemitisme

3 oktober 2015

De Europese Commissie wil de strijd tegen antisemitisme en moslimhaat opvoeren. Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt hier op korte termijn twee coördinatoren binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor aan. Dat maakte hij eergisteren bekend tijdens een jaarlijkse conferentie over fundamentele rechten in Brussel.

Nog geen onderdak voor moslimomroep

1 oktober 2015

Voor het eind van het jaar moeten alle acht kleine religieuze en levensbeschouwelijke omroepen formeel ondergebracht zijn bij éen van de grote, vaak ook al gefuseerde jongens. Hun specifieke boodschap en geluid blijft zo bewaard nadat artikel 2.42, dat verwees naar het onafhankelijke bestaansrecht van deze omroepen, definitief uit de Mediawet is geschrapt. Iedereen lijkt aan boord, behalve....de Moslim Omroep. Roemer van Oordt sprak hierover met Driss Boujoufi, bestuurslid van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM).

"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Wordt de Brugse kerstmarkt onder druk van moslims vervangen door 'wintermarkt'?

juist?
onjuist?

Ontvang de nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief