Nieuws over islam in Nederland

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

9 februari 2016

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Geen 'moskee-internaat' maar particulier jeugdverblijf

9 februari 2016

Vanmiddag nam de Eerste Kamer unaniem de Wet op de jeugdverblijven aan. Daarmee werd een mijlpaal bereikt in een proces dat voor de geïnteresseerde buitenwacht waarschijnlijk begon met een op 10 november 2012 gepubliceerd, nogal tendentieus en veralgemeniserend ‘onderzoek’ van NRC Handelsblad naar veronderstelde grootschalige wantoestanden in een aantal zogenaamde ‘moskee-internaten’.

Rector Islamitische Universiteit beschudligd van plagiaat

8 februari 2016

Ahmed Akgündüz, de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam wordt beschuldigd van plagiaat. Akgündüz heeft in zijn academische werk zonder bronvermelding meerdere passages overgeschreven van andere auteurs.

Nieuwe website Su-Shi: voorbij het islamitisch sektarisme

13 januari 2016

Nederland heeft, mede dankzij het sektarisch geweld in het Midden-Oosten, opnieuw kennisgemaakt met de woorden soennieten en sjiieten. Ze vormen de twee hoofdstromingen binnen de islam. Al sinds de beginperiode van de islam staan deze groepen op gespannen voet met elkaar. Gedreven door ideologische verschillen lijkt samenwerking tussen soennieten en sjiieten eerder uitzondering dan regel. Het kan echter ook anders.

Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

13 januari 2016

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders

16 december 2015

In tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Islamitische scholen behalen goede resultaten

15 december 2015

De resultaten van de eindtoets van leerlingen op islamitische en reformatorische basisscholen zijn beter dan resultaten van scholieren van andere soorten scholen. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Nieuws.

De oudste Nederlandse moskee is 60 jaar geworden

10 december 2015

Gisteren vierde de Haagse Mobarak moskee haar 60e verjaardag. De Mobarak moskee in Den Haag is het oudste islamitische gebedshuis in Nederland. De moskee is eigendom van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Veel steun voor brandbrief van Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af

9 december 2015

Het kabinet heeft op vrijdag 27 november het besluit genomen om gezichtsbedekkende kleding voortaan niet meer toe te staan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Naar aanleiding hiervan heeft Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af een brandbrief opgesteld, die vorige week is bezorgd bij de Eerste- en Tweede Kamer en bij de Raad van State.

De brandbrief is mede ingediend namens ruim 50 islamitische organisaties en de onderzoekers Annelies Moors en Martijn de Koning. De brandbrief is op facebook geplaatst en is daar inmiddels meer dan 375 keer gedeeld en heeft vele honderden likes en reacties opgeroepen.

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

8 december 2015

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Documentaire van Al Nisa over moslimhaat nu online

4 december 2015

In 2015 heeft de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa Anders Kijken gemaakt, een documentaire over islamofobie/moslimhaat in Nederland.

Al Nisa heeft in het verleden getracht door middel van campagnes als ‘Echt Nederlands’ en ‘Kent u mij’ een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Met de documentaire ‘Anders Kijken’ wil Al Nisa het belang van het melden van incidenten benadrukken en discriminatie van moslims en andersgelovigen tegengaan. Dat laat de organisatie in een persbericht weten.

Promotieonderzoek: shariarechtbanken houden vooral afhankelijkheid van vrouwen in stand

3 december 2015

Juriste Machteld Zee promoveerde afgelopen dinsdag aan de Universiteit van Leiden op haar onderzoek naar sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië. Ze bezocht voor haar promotie zittingen van Engelse sharia-rechtbanken in Londen, Birmingham en het dorpje Nuneaton en concludeert dat deze raden er vooral op uit zijn om de afhankelijkheid van vrouwen in stand te houden. Van vrijheid en gelijkheid van vrouwen is absoluut geen sprake.

Ze hekelt het gebrek aan kennis over deze rechtbanken bij autoriteiten en multiculturalisten die doen alsof deze rechtbanken niet problematisch zijn.

Voormalige moslims komen op twitter uit de kast

30 november 2015

Na de aanslagen twee weken geleden in Parijs lanceerde Maryam Namazie van de Council of Ex-Muslims of Britain de hashtag #ExMuslimBecause op twitter. Dit werd het begin van een trend. Afvallige moslims over de gehele wereld, vaak anoniem, gingen hun verhalen vertellen.

'Verbod salafistische organisaties is gevaarlijk'

30 november 2015

Een mogelijk verbod op salafistische organisaties is gevaarlijk. Het staat haaks op onze rechtstaat die de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd. De strijd met extremisme kan alleen worden gewonnen wanneer aan deze rechtstatelijke vrijheden wordt vast gehouden.

Dat stellen verschillende islamitische organisaties en vier landelijk bekende moslims (Mohammed Cheppih, Yassin El Forkani, Arnoud van Doorn en Nourdeen Wildeman) in een vandaag uitgegeven verklaring.

Vooral moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld door blanke mannelijke daders

26 november 2015

Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland. Dat schrijft Meld Islamofobie in een persbericht bij het verschijnen van het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er bij Meld Islamofobie 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. In het persbericht schrijft Meld Islamofobie verder: "Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie."

CMO: Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

19 november 2015

Tijdens het vrijdaggebed van morgen, zal er in vele moskeeen aandacht worden besteed aan de aanslagen in Parijs. Dat laat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) weten in een persbericht. "Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten" schrijft het CMO.

NTR krijgt waarschijnlijk weer taak moslimprogramma's te maken

19 november 2015

Stichting Zendtijd Moslims (SZM), de organisatie achter de Moslim Omroep (MO) is het niet gelukt onderdak te vinden bij één van de grotere omroepen. Geen van de omroepen wilde de moslims hebben. De NTR krijgt hierdoor vanaf januari 2016 opnieuw de taak om moslimprogramma’s. Daarnaast zijn ook de programma's voor hindoes bij de NTR ondergebracht. De SZM beraadt zich nog op vervolgstappen.

Vele moslim (koepel)organisaties veroordelen aanslagen Parijs

15 november 2015

Vele Nederlandse islamitische organisaties hebben inmiddels verklaringen uitgegeven waarin ze de aanslagen in Parijs hebben veroordeeld.

Hieronder een overzicht van verklaringen van landelijke koepelorganisaties en enkele regionale organisaties. Het overzicht wordt de komende dagen aangevuld.

Nederlandse moslimgemeenschap zeer geschokt door terreuraanslagen Parijs

14 november 2015

"Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Franse volk." Dat schrijft het CMO in een persverklaring.

Moslimjongeren hebben vooral moeite met zionisten

5 november 2015

Over Joden en de Joodse religie zeggen islamitische jongeren veelal neutraal of positief te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief en zijn veelal gerelateerd aan het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frankstichting. Met dit onderzoek werd een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek dit jaar (Antisemitisme onder jongeren in Nederland) waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' is over Joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat de groepen niet-gelovige en christelijke jongeren die 'niet zo positief' waren over moslims, Turken en Marokkanen vele malen groter waren.

Ritueel slachten opnieuw ter discussie

1 november 2015

Nadat een initiatief wetsvoorstel tegen rituele slacht in de Eerste Kamer strandde, komt het onderwerp in de Tweede Kamer terug op de agenda. Aanleiding is een rapport van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin opnieuw wordt gepleit voor een verbod op onverdoofd slachten dat vooral bij runderen te veel stress en pijn op zou roepen. De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Dijksma zo spoedig mogelijk met een verbod komt en zal dit tijdens het landbouwdebat aanstaande dinsdag en woensdag aan de orde stellen.

Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

22 oktober 2015

Woorden doen ertoe. "Moslimdiscriminatie" is iets anders dan "islamofobie". Registratie begint met een heldere keuze van wat geregistreerd wordt.

Gedrang Mekka vraagt om aanpassing rituelen

20 oktober 2015

Gisteren liet persbureau AP weten dat het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de bedevaart in Mekka veel hoger ligt dan de Saoedische autoriteiten hebben verklaard. Er zouden in het gedrang zeker 2.121 doden zijn gevallen.

Schrijver Mohammed Benzakour pleit voor een aanpassing van de rituelen.

Cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed

20 oktober 2015

Op woensdag 18 november, 25 november en 2 december verzorgt Welmoet Boender een driedaagse cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed. De cursus is open voor iedereen.

Rector Islamitische Universiteit opnieuw in opspraak

20 oktober 2015

Rector Ahmet Akgündüz van de IUR, de Islamitische Universiteit Rotterdam, is opnieuw in opspraak geraakt. Deze keer noemde hij Koerden 'honden' en zei hij te bidden voor de daders van de aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara.

Moslims vieren Islamitisch Nieuwjaar

14 oktober 2015

Het Islamitisch Nieuwjaar -Ras als-Sanah al-Hijriyah- is de eerste dag van het nieuwe jaar volgens de islamitische kalender. Het is de eerste dag van de Muharram, de eerste maand van het jaar.

De jaartelling van de islamitische kalender begint met de Hidjra, de emigratie van de profeet Mohammed van de stad Mekka naar Medina die zich afspeelt in 622 volgens de Gregoriaanse kalender.

Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing, in het Arabisch Àl-Hijra -emigratie- genoemd, als beginpunt voor de moslimkalender, de Hijra-kalender, worden genomen.

Het islamitisch jaar is 11 tot 12 dagen korter dan het Gregoriaans jaar, waardoor het Nieuwjaar op wisselende data doorgaat volgens de Gregoriaanse kalender. Er zijn ook verschillende berekeningen mogelijk, zodat het Islamitisch Nieuwjaar ook van land tot land kan verschillen.

Het blijft gissen wat beste aanpak van radicalisering is

13 oktober 2015

Radicale jongeren zullen een ideologisch weerwoord moeten krijgen. Wat daarbij de effectiefste methode is, is nog niet bekend. Maar duidelijk is dat vooral mensen uit de directe omgeving van deze jongeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun deradicalisering. Dat schrijft Ewoud Butter.

Eénderde van gemeenten heeft onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken

13 oktober 2015

Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken. Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

Kalief van Ahmadiyya moslims brengt bezoek aan Nederland

12 oktober 2015

Kalief Mirza Masroor Ahmad, die de leider is van de naar schatting 10 miljoen Ahmadiyya moslims in de wereld, bracht vorige week een bezoek aan Nederland.

Dinsdag sprak hij op uitnodiging van SP’er Van Bommel een delegatie van de Tweede Kamer toe en woensdag legde hij de eerste steen bij een nieuwe moskee van de Ahmadiyyagemeenschap in Almere.

Verkooppunten Mohammed glossy

11 oktober 2015

Eind deze maand zal de MOHAMMD-glossy in heel Nederland te koop zijn bij o.a. Ako, Primera, Bruna en The ReadShop.

Omdat de vraag naar MOHAMMED zo groot is uit alle delen van het land, heeft de uitgever besloten om in de steden waar de vraag naar MOHAMMED nu is een aantal verkooppunten op te zetten.

In de moslimkrant de steden en de verkooppunten van de glossy.

Boetes voor moslimhaat op facebookpagina Steun de PVV

9 oktober 2015

Acht mensen die afgelopen januari discriminerende en opruiende uitlatingen hebben gepubliceerd op Facebookpagina 'Steun de PVV', krijgen boetes variërend van 350 tot 450 euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De uitlatingen gingen over het opruien en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.

Een negende persoon die discriminerende en opruiende uitlatingen op de bewuste Facebookpagina deed, raakte zijn baan kwijt nadat zijn werkgever erachter kwam dat hij verantwoordelijk was voor een van de discriminerende berichten. Het OM vindt dat hij daardoor genoeg is gestraft.

De politie wist de identiteit van de negen verantwoordelijken te achterhalen na aangiften van verschillende mensen en instanties.

Timmermans voert strijd op tegen islamofobie en antisemitisme

3 oktober 2015

De Europese Commissie wil de strijd tegen antisemitisme en moslimhaat opvoeren. Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt hier op korte termijn twee coördinatoren binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor aan. Dat maakte hij eergisteren bekend tijdens een jaarlijkse conferentie over fundamentele rechten in Brussel.

Nog geen onderdak voor moslimomroep

1 oktober 2015

Voor het eind van het jaar moeten alle acht kleine religieuze en levensbeschouwelijke omroepen formeel ondergebracht zijn bij éen van de grote, vaak ook al gefuseerde jongens. Hun specifieke boodschap en geluid blijft zo bewaard nadat artikel 2.42, dat verwees naar het onafhankelijke bestaansrecht van deze omroepen, definitief uit de Mediawet is geschrapt. Iedereen lijkt aan boord, behalve....de Moslim Omroep. Roemer van Oordt sprak hierover met Driss Boujoufi, bestuurslid van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM).

Oprichters polderislam.nl: 'Kritiek? Natuurlijk komt er kritiek op onze site!'

29 september 2015

Onlangs zijn Roemer van Oordt en Ewoud Butter begonnen met een website over de islam in Nederland. Met polderislam.nl willen zij op een zo feitelijk mogelijke manier achtergrondinformatie geven over moslims, islamitische stromingen en islamitische organisaties en instituties in Nederland. Zaman Vandaag interviewde de heren over hun initiatief.

De invloed van salafisme in Nederland toegenomen

24 september 2015

De invloed van het salafisme in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel zeker niet alle salafisten een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde bestaan er desondanks zorgen om de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook vormen aspecten van het salafisme een voedingsbodem voor radicalisering.

Europese dag tegen islamofobie

21 september 2015

Vandaag, 21 september, is de Europese dag tegen Islamofobie. Deze term is in Europa en Nederland omstreden, bijvoorbeeld omdat de term wordt ervaren als een middel om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Er wordt als alternatief ook geregeld gekozen voor moslimdiscriminatie, moslimhaat, 'islam alarmisme', 'anti-islamisme' en 'anti-moslimisme.

25 september: Mini-symposium over ‘Religie en geweld’

20 september 2015

Zijn religie en geweld onlosmakelijk met elkaar verbonden? Deze vraag staat centraal tijdens het mini-symposium op vrijdag 25 september, in het kader van de vredesweek. Met bijdragen van Janneke Stegeman, Nora Asrami en Alex van Heusden. Deze middag wordt geleid door Franck Ploum.

12 oktober: Iedereen over moslims #1

20 september 2015

Jihadisme, discriminatie, haatimams en hoofddoekjes: het moslim- en integratiedebat beheerst al jaren het nieuws. Er zijn veel verschillende standpunten: er zijn orthodoxe, ‘gewone’ en liberale moslims, linkse, rechtse en religieuze Nederlanders, Amaddiyas, Koerden, Berbers en Afghanen. In dit debat geven mensen met zeer uiteenlopende achtergronden hun visie op het actuele debat. Wat vinden zij van het nieuws? Welke kritiek is goed en wanneer slaat deze door? Waar wordt in de integratie vooruitgang geboekt of stappen terug gedaan?

Primeur voor Zeeland: imam roept in Middelburg op tot gebed

19 september 2015

Voor het eerst in Zeeland klonk op vrijdag 4 september de oproep tot gebed vanaf de minaret van de Yildirim Beyazit Moskee in Middelburg. Voorlopig gaat het om een proef van drie maanden.

De Koran als uitdrukking van de Heilige Geest

19 september 2015

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan op Nieuwemoskee.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam.

Hizb u-Tahrir niet welkom in Rotterdam

17 september 2015

De islamitische beweging Hizb ut-Tahrir krijgt alsnog geen toestemming om vrijdagavond een lezing te houden in Rotterdam-Zuid. Wijkcentrum De Put honoreert de wens van coalitiepartij CDA door de organisatie buiten de deur te houden.

Het wijkpastoraat besloot daartoe na druk vanuit onder meer de gemeente Rotterdam en de dienst Veiligheid.

Islamofobie apart registreren. Wel of geen goed idee?

16 september 2015

Amsterdam gaat klachten over islamofobie in een aparte categorie bijhouden als mensen aangifte van discriminatie doen bij de politie of het Meldpunt Discriminatie. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan na een initiatief van D66 en VVD. "Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is", zeggen de partijen. Wanneer een raam van een moskee werd ingegooid, schaarde de politie het incident onder "vernieling". Antisemitisme en discriminatie vanwege iemands seksuele geaardheid worden bijvoorbeeld wel apart bijgehouden. Zaman Vandaag vroeg drie kenners of het apart registreren van islamofobie wel of geen goed idee is.

Sommigen zijn zo hongerig naar waarheid, dat ze de weg naar waarheid overslaan

14 september 2015

Bijzonder fel keert ze zich tegen zelfverklaarde experts. “Ik vind dat je bevoegd moet zijn voor hetgeen waar je les in geeft, zo simpel is het”, licht ze toe. “In de moslimgemeenschap zie ik veel mensen die lezingen geven – met de beste bedoelingen, want over intenties wil ik niet oordelen – maar geen gedegen opleiding hebben gehad. Ze hebben niet alleen geen diploma binnen het officiële onderwijssysteem, maar ze beschikken ook niet over een ijaaza, een diploma vanuit het traditionele systeem.”

Raad van Theologen: ‘Moslims moeten dit jaar geen schaap slachten’

14 september 2015

De Raad van Theologen in België besliste dat het dit jaar niet verplicht is om een schaap te slachten tijdens het offerfeest en hoopt tegen volgend jaar een oplossing te vinden.

Welkom op polderislam.nl; een rondleiding

11 september 2015

Behalve korte nieuwsberichten die meestal doorverwijzen naar andere sites, vindt u op polderislam.nl veel achtergrondinformatie.

Hieronder een overzicht en links naar de betreffende pagina's.

Moskeekoepels willen projecten opzetten voor vluchtelingen

10 september 2015

Nederlandse moslimkoepels willen vluchtelingen gaan helpen. Ze denken daarbij aan aan huisvesting, opvang van weeskinderen, juridische steun in de asielprocedure of geïntegreerde gezinnen aan gevluchte gezinnen koppelen zodat zij sneller hun weg vinden binnen de samenleving.

Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), waarbij zeven islamitische koepels zijn aangesloten, laat tegenover het ANP weten dat de koepels om de tafel gaan het COA en VluchtelingenWerk.

Moskeetour op 13 september

9 september 2015

Op vakantie stapt iedereen wel eens een kerk binnen, om de architectuur te bewonderen of de verkoeling op te zoeken. Waarom stappen we dan nooit de moskee in onze eigen buurt binnen? We willen wel, dachten Esther Ladiges (30) en Suzan Doodeman (29) uit Amsterdam, maar we durven niet.

Op 1 oktober lancering van Mohammed Glossy

9 september 2015

Op donderdag 1 oktober 2015 lanceert de Moslimkrant de Mohammed-glossy. Dit zal plaats vinden de Nieuwe Kerk van Den Haag voorafgaand aan de tweede Moslimkrantlezing. De lezing zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. Marli Huijer, Denker des Vaderlands.

Hoofdredacteur, Brahim Bourzik over de glossy: MOHAMMED biedt informatie, streelt de ogen, laat lachen, wekt de eetlust, is paradoxaal en toch verhelderend. Met vertellingen, achtergrond verhalen, interviews in een grote variëteit aan geluiden.

Gemiddeld vertrekken er dit jaar 5 jihadisten per maand en komt er niemand terug

2 september 2015

Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat schrijft de minister van Justitie in de Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De jihadgang naar Syrië gaat gestaag door. Gemiddeld vertrekken er nog vijf mensen per maand naar Syrië. Het aantal terugkeerders stagneert al een tijdje.

Geen bedevaart zonder verplichte vaccinatie

31 augustus 2015

Van maandag 21 september tot en met zaterdag 26 september vindt de Hadj plaats. Dit jaar zullen weer veel moslims uit de hele wereld deelnemen aan deze jaarlijkse bedevaart naar Mekka.

"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Wordt de Brugse kerstmarkt onder druk van moslims vervangen door 'wintermarkt'?

juist?
onjuist?

Ontvang de nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief