Nieuws over islam in Nederland

Grote steden gaan boerkaverbod niet handhaven

26 november 2018

Nog voordat de wet die het dragen van gezichtsbedekkende kleding verbiedt - beter bekend als het boerkaverbod - van kracht is, hebben drie van de vier grote steden al laten weten niet te gaan handhaven. Aanstichtster burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was daarin het meest stellig.

Dertig jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Deel 1.

18 november 2018

Sinds eind jaren '80 wordt er met regelmaat onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse media berichten over moslims. Ewoud Butter maakte een overzicht. Deel I.

Onderzoek naar beeldvorming van moslims in Nederlandse kranten

7 november 2018

Veel Nederlandse moslims verwijten landelijke media partijdige, stereotyperende en overmatig negatieve berichtgeving. Hoewel deze klachten al jaren worden geuit, is het opvallend dat er in Nederland relatief weinig onderzoek naar gedaan is.

Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland

4 november 2018

In november is de publicatie Zuilen in de polder?’ verschenen. Dit boek van de onderzoekers Ewoud Butter en Roemer van Oordt biedt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische organisaties in Nederland en in de factoren binnen en buiten de moslimgemeenschappen die van invloed zijn op deze organisaties. De nadruk ligt daarbij op de periode tussen 1990 en 2016. Naast literatuuronderzoek baseren de auteurs zich op interviews en een kwart eeuw aan eigen ervaringen.

SGP: scholier niet laten knielen voor Allah

2 november 2018

Begin deze week liet de SGP weten de onderwijswet te willen aanpassen. In de wet moet worden vastgelegd dat ouders het recht krijgen om hun kind niet op excursie naar een moskee te laten gaan als de scholieren daarbij moeten bidden als een moslim. ’Wat moeten ze daar met hun neus in dat tapijt?’, kopte De Telegraaf al in juni na Kamervragen van de VVD en PVV. Het zou het zoveelste bewijs zijn van de snel voortschrijdende ‘islamisering’ van Nederland.

Nederlanders hebben minste bezwaren tegen een moslim of jood in de familie

1 november 2018

Vergeleken met inwoners uit andere Europese landen hebben Nederlanders de minste bezwaren tegen een moslim of een jood in de familie. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken uitgevoerd door het Pew Research Centre tussen 2015 en 2017 onder bijna 56.000 volwassenen (18 jaar en ouder) in 34 West-, Midden- en Oost-Europese landen. Tegen joodse familieleden bestaan in bijna heel Europa minder bezwaren dan tegen islamitische familieleden.

Het wil maar niet vlotten met de 'islamisering'

22 oktober 2018

Het aandeel Nederlanders boven de 15 jaar dat zichzelf als moslim beschouwt is in 2017 niet toegenomen. Net als in 2016 is dit percentage 5,1%.
Dat blijkt uit de CBS-reeks Statische Trends waarin de religieuze betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in 2012-2017 wordt belicht.

Methodologische en ethische kanttekeningen bij proefschrift over salafistische jongeren

21 september 2018

Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Nazar Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen mede door de vele mediaoptredens van Soroush samen met zijn co-promotor Jan Jaap de Ruiter. Tijd voor een bespreking. Door Tijl Sunier, Martijn de Koning en Annelies Moors.

Amsterdamse raad reageert verdeeld op mogelijk sluiten gebedshuizen

20 september 2018

In de Amsterdamse gemeenteraad is gisteren verdeeld gereageerd op de door burgemeester Femke Halsema geopperde mogelijkheid om in het aller uiterste geval een gebedshuis te kunnen sluiten.

Mannen moeten verplicht worden mee te werken aan religieuze scheiding als hun partner dat wil

15 september 2018

Neem een zelfstandig artikel op in het burgerlijk wetboek dat mensen verplicht mee te werken aan een religieuze scheiding als een van de partners dat echt wil.

Meerderheid Amsterdamse raad: handhaven niqabverbod heeft geen enkele prioriteit

20 juni 2018

De Amsterdamse fracties van PvdA, GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 zijn niet van plan om in Amsterdam enige prioriteit te geven aan het handhaven van het op handen zijnde niqabverbod. Dat bleek gisteren tijdens een paneldiscussie over moslimhaat die was georganiseerd door het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie en Moskee Alert.

Moskeeonderwijs: pedagogische aanpak is verbeterd, maar er is te weinig aansluiting bij maatschappelijke context

21 december 2017

In vergelijking met het verleden is er in het moskeeonderwijs in Amsterdam-West vooruitgang geboekt als het gaat om de pedagogische en didactische aanpak. Zo wordt er volgens moskeebestuurders van lijfstraffen geen gebruik gemaakt. Toch ontbreekt het meestal aan een pedagogische visie, sluit het lesmateriaal niet aan bij de Nederlandse context en zijn maar weinig docenten pedagogisch geschoold.Die conclusies trekken onderzoekers van het Verwey Jonker instituut na een Quickscan in negen moskeescholen in Amsterdam-West.

DENK doet een ‘Wildersje’

14 december 2017

Vanochtend dacht Geert Wilders een mooi mediamoment te creëren door zijn lijsttrekker voor de Rotterdamse gemeenraadsverkiezingen vlak tegenover moskee Essalam op Zuid te presenteren. Je hoorde de oneliners al over het Vredesplein schallen. Een echt ‘Wildersje'. Maar het liep anders. Niet de PVV-voorman, maar DENK-leider Tunahan Kuzu wist de aandacht van het NOS Journaal en andere media op te eisen.

Factcheck: denken Nederlanders nu positiever over immigranten dan in 1994?

12 december 2017

Volgens het SCP zou de Nederlandse bevolking positiever denken over immigranten. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland 2017. Waarop is deze uitspraak gebaseerd en klopt het ook?

'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'

11 december 2017

Dit weekend organiseerde de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) in Amsterdam de conferentie 'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'. In het Novotel in Amsterdam waren een groot aantal vertegenwoordigers van landelijke en plaatselijke interreligieuze initiatieven bijeen om te kijken naar de toekomst van dialoog en samenwerking.

PEW Research schat het aantal moslims in Nederland te hoog in

4 december 2017

Volgens PEW research is op dit moment 7,1% van de Nederlandse bevolking moslim. Dit aandeel zou tot 2050 kunnen stijgen tot 15% van de bevolking wanneer de huidige migratiecrisis doorzet. Dat blijkt uit een rapport dat vorige week is gepubliceerd. Op de rekenmethode van PEW research valt echter wel wat af te dingen.

Geloven in Amssterdam?

30 november 2017

Gisterenochtend vond in de Zuiderkerk het symposium ‘Geloven in Amsterdam’ plaats. Aanleiding vormde de discussie die eerder dit jaar ontstond nadat bleek dat uit de subsidiepot voor scholierenvergoeding godsdienstlessen (lees islamlessen) werden gefinancierd.

Wie agendeert hoe en waarom moslimhaat of niet?

15 november 2017

Rabbijn Lody van de Kamp vroeg gisteren om meer aandacht voor de door PowNed gefilmde actie die Pegida Nederland afgelopen weekend voerde tegen de bouw van een moskee van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) in Enschede. Aan (media) aandacht en (politieke) verontwaardiging was dit keer echter geen gebrek. De vraag naar wie er om die aandacht verlegen zit, is volgens mij minstens zo relevant.

Rabbijn van de Kamp schrijft brief aan moskeebezoekers Enschede

14 november 2017

Pegida Nederland voerde afgelopen weekend actie tegen de bouw van een moskee in Enschede door op de bouwplaats een 'kerk' met kruis te plaatsen en de plek met bloed te besmeuren. Het was niet de eerste keer dat in Enschede sprake was van een haatmisdrijf tegen moslims. Vijf rechtsextremisten werden vorig tot 4 jaar gevangenis veroordeeld wegens een daad met een terroristisch oogmerk, nadat ze een brandbom richting de moskee hadden gegooid.
Wat betreft rabbijn Lody van de Kamp is er te weinig aandacht voor de actie van Pegida. Hij schreef daarom onderstaande open brief aan de moskeebezoekers.

Update: haatmisdrijven gericht tegen moskeeën (november 2017)

9 november 2017

Vorige week werd een moskee in Barneveld beklad met een hakenkruis en haattaal. Naar aanleiding van dit incident heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met haatmisdrijven gericht tegen moskeeën.

Verslag islamofobiesymposium 23 september

7 november 2017

Op 23 september vond in Amsterdam bij CREA het islamofobie symposium plaats, georganiseerd vanuit het door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Centrale kwesties op dit symposium waren veiligheid, de positie van vrouwen, islamofobie in relatie tot ideeën over de seculiere samenleving en de verwevenheid van islamofobie met andere vormen van discriminatie en uitsluiting.

Rotterdamse agente vecht hoofddoekverbod aan

19 oktober 2017

Een politieagente uit Rotterdam is naar het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht gestapt. Ze wil een hoofddoek kunnen combineren met een politie-uniform.

Elsevier serveert met special Islam in Nederland een opgewarmde prak

8 oktober 2017

De deze week verschenen Elsevierspecial Islam in Nederland is een vorm van gemakzuchtige journalistiek, een opgewarmde prak op een duur bord, waarmee weinig blijk wordt gegeven van werkelijke interesse in de islam in Nederland.

Verslag Tweede Kamerdebat buitenlandse financiering moskeeën

6 oktober 2017

Om ongewenste buitenlandse financiering tegen te gaan, werken de grote islamitische koepelorganisaties in overleg met het ministerie aan een convenant. Dat liet minister Asscher gisteren weten tijdens een Kamerdebat.

Rotterdamse fracties van Leefbaar en VVD willen Islamitische Universiteit sluiten

6 oktober 2017

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, tot voor kort de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) moet als het aan Leefbaar Rotterdam en de VVD-fractie uit die stad worden gesloten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek waaruit bleek dat drie Jihadgangers onderwijs hebben gevolgd op deze instelling en twee anderen zich hadden aangemeld, maar niet zijn toegelaten.

‘We krijgen meerdere malen per jaar enveloppen met varkensvlees’

5 oktober 2017

Trouw bericht op hun internetpagina over internationale ‘pesterijen met bacon’ in en om moskeeën. Hoe zit dat in Nederland?

Imam Marzouk Aulad Abdellah: pluriformiteit is onze kracht

3 oktober 2017

Tijdens de lustrumbijeenkomst van het Veiligheidspact tegen Discriminatie op 1 oktober sprak imam Marzouk Aulad Abdellah bij het homomonument (bloementocht) en in de Westerkerk.

Veiligheid en discriminatie anno 2017 - waar staan we?

2 oktober 2017

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie vierde haar eerste jubileum op zondagmiddag 1 oktober 2017 in en om de Westerkerk in Amsterdam. Hieronder de bijdrage van onderzoeker Ineke van der Valk.

Video: Martijn de Koning en Azzedine Karrat over islamofobie

24 september 2017

Donderdag 21 september was het de Europese actie dag tegen islamofobie en xenofobie. De Nieuwe Maan sprak met initiatiefnemer en antropoloog Martijn de Koning en imam Azzedine Karrat over islamofobie.

Vooral in Nederland voelen moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd

21 september 2017

In Nederland heeft 30 procent van de moslims de afgelopen vijf jaar de ervaring gediscrimineerd te zijn vanwege hun religieuze overtuiging. In geen enkel Europees land zijn er zoveel moslims die zich gediscrimineerd voelen.
65 procent van de Nederlandse moslims uit Noord-Afrika zegt in de afgelopen vijf jaar bovendien gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Alleen in Duitsland is dit percentage vergelijkbaar. Het vertrouwen in de politie is onder Nederlandse moslims het laagst. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse moslims vaker melding van discriminatie. Een kwart van de incidenten wordt in Nederland gemeld.

Onderzoek naar groei salafistische moskeeorganisaties

13 september 2017

Hoewel niet bekend is hoeveel salafisten (en salafistische moskeeën) er in Nederland zijn, lijkt er sprake van een groeiende invloed van het salafisme. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft deze week een onderzoek gepubliceerd naar de mogelijke oorzaken van deze groei.

Telegraaf: tweederde Nederlanders denkt dat integratie moslims nooit zal slagen

3 september 2017

De Telegraaf schreef gisteren: "Nederlanders zijn pessimistisch over de integratie van moslims. Nog maar 13 procent heeft er vertrouwen in dat die vanzelf zal slagen."
Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van De Telegraaf door Kantar Public (voorheen TNS NIPO). De Telegraaf pakte flink uit en wijdde er meerdere artikelen aan.
De artikelen in De Telegraaf roepen een hoop vragen op.

Onderzoek: islam is geen belemmering voor integratie

31 augustus 2017

De afgelopen 20 jaar is het debat over integratie steeds meer geculturaliseerd en geïslamiseerd. Verklaringen voor achterblijvende participatie van bepaalde groepen worden vaak gezocht in culturele factoren of religieuze factoren. Harde bewijzen worden hiervoor echter zelden gevonden.

Factcheck: eist 72% van de moslims dat 'wij' ons aanpassen?

29 augustus 2017

Gisteren citeerde Thierry Baudet een tweet waarin werd beweerd dat uit een peiling van Eenvandaag duidelijk werd dat 72% van de moslims in Nederland zou eisen dat 'wij' ons moeten aanpassen. Baudet plaatste er de hashtag #FVD bij en ontving veel retweets, likes en reacties als 'daarom ben ik lid geworden van FvD" en "Laten die 72 % heel snel op bootje terug gesmeten worden, waar zij vandaan komen."

Maar, klopt het ook?

Terugkijken: Op zoek naar (Mohamed) Rasoel

13 augustus 2017

n 1990 was er veel ophef over het boek De ondergang van Nederland - land van naïeve dwazen. Dit boek was geschreven door ene Mohamed Rasoel, een man die alleen vermomd de pers te woord wilde staan. In werkelijkheid was dit waarschijnlijk de Pakistaanse variétéartiest (Mansoor) Zoka Fatah, die met zijn show ‘De Zoon van Tarzan’ optrad. De man had een strafblad en in de gevangenis gezeten omdat hij verscheidene vrouwen had verkracht.
Rasoel voorspelde onder andere dat Nederlanders hun eigen cultuur zullen opofferen om de islamcultuur te beschermen. Uiteindelijk zullen moslims volgens Rasoel steeds meer hun regels opleggen aan de Nederlanders.

Moslimschoolbreed verzet tegen nieuw islamitisch lyceum

1 augustus 2017

Vorige week dwong de Raad van State staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) om vóór vandaag de bekostiging van een nieuwe Amsterdamse islamitische middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) te regelen. Die uitspraak stuitte op veel onbegrip, teleurstelling en frustratie bij lokale en landelijke bestuurders en politici. Maar ook het gros van de islamitische basisscholen in de regio Amsterdam gaf gisteren in een gezamenlijke verklaring te kennen geen vertrouwen te hebben in het bestuur van SIO. Ze noemen de bestuurders in het NRC van gisteren 'çowboys zonder oog voor het algemeen belang' en adviseren ouders niet hun kinderen bij het Cornelius Haga Lyceum in te schrijven.

Raad van State dwingt Dekker islamitische middelbare school te financieren

28 juli 2017

Waarschijnlijk al binnen een maand zal het Cornelius Haga Lyceum - vernoemt naar de eerste Nederlandse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk (begin 17e eeuw) - zijn deuren openen. Dat zou dan nog net op tijd zijn voor het schooljaar 2017-2018. Staatssecretaris Dekker kreeg woensdagochtend van de Raad van State te horen dat hij ten onrechte de subsidiëring van deze nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam heeft tegengehouden en vóór 1 augustus over de brug moet komen. Lokale en nationale bestuurders en politici reageren teleurgesteld of gefrustreerd en roepen ouders op zich nog maar eens goed achter hun oren te krabben voordat zij hun kind toevertrouwen aan de onderwijszorgen van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die de school gaat besturen.

Rabbijn bezoekt As-Soennahmoskee naar aanleiding van dreigbrief

9 juli 2017

Rabbijn Lody van de Kamp heeft afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan de Haagse As-Soennah moskee. Met zijn bezoek wilde hij de moskeebezoekers een hart onder de riem te steken naar aanleiding van de dreigbrief die de moskee onlangs heeft ontvangen.

Ritueel slachten: Vlaams verbod, Nederlands convenant

5 juli 2017

Na een nagenoeg unanieme stemming in het parlement is vanaf 2019 in Vlaanderen het zogenoemde onverdoofd slachten ook op religieuze gronden verboden. Een grote overwinning voor de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en vooral voor Dierenwelzijnsorganisatie GAIA, die al 22 jaar strijdt vóór dit verbod.
In Nederland werd vanochtend bij Economische Zaken door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV) een aangescherpt convenant met de staatssecretaris ondertekend. De sjechieta en halal-slacht zonder verdoving vooraf blijft in Nederland onder onderling overeengekomen, strenge voorwaarden mogelijk. Die voorwaarden zijn er op gericht het dierenwelzijn te verbeteren.

Integratiequiz, deel II: Moslims in Nederland

4 juli 2017

We voeren inmiddels al vele jaren een soms flink gepolariseerd en verhit debat over wat het 'integratievraagstuk' is gaan heten.

Vaak gaat het over beelden en percepties, zelden over feiten. Republiek Allochtonië presenteert de komende tijd met regelmaat een quiz waarmee je je kennis kunt testen.

In deel II vragen over Moslims in Nederland, een onderwerp waar we niet over uitgepraat lijken te raken en waarover we vele 'deskundigen' horen in de media. Ben jij ook een kenner, test dan je kennis. Zijn er mensen in je omgeving die deskundig zijn? Daag ze uit!

PvdA stelt vragen over dreiging tegen Amsterdamse moskeeën

30 juni 2017

Het PvdA-raadslid Sofyan Mbarki heeft vandaag raadsvragen gesteld over mogelijke bedreigingen aan Amsterdamse moskeeën. Dit naar aanleiding van een reeks incidenten, waarvan gisteravond nog één in Parijs. De PvdA wil weten of deze dreigementen ook in Amsterdam worden geuit en of de gemeente dit monitort. Mbarki: ‘Ik wil dat alle Amsterdammers veilig naar de moskee kunnen. We moeten pal staan voor vrijheid en religieuze tolerantie.’

De Kinderkoran. ‘Soms zware kost begrijpelijk maken’

29 juni 2017

Op zondagmiddag 9 juli wordt in de Nederlands-Turkse Ulu moskee in Utrecht ‘De Koran - uitleg voor kinderen’ gepresenteerd. Auteur Abdulwahid van Bommel: ‘Het is een soort eindproduct van iets dat als een rode draad door mijn leven als moslim is gelopen’.

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (juni 2017)

27 juni 2017

Door Ewoud Butter

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Moslims zijn het vaakst slachtoffer van terrorisme

23 juni 2017

Het is een ongemakkelijke waarheid voor mensen die internationale conflicten graag in het kader van een botsing van het Westen tegen de islam zien, maar moslims zijn het vaakst slachtoffer van terrorisme.

Moslim Executive België pleit voor vrouwelijke imams

19 juni 2017

Het Executief van de Moslims van België (EMB) wil dat er vrouwelijke predikers komen. Zij zullen mogen preken, lesgeven en jongeren bijstaan. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Het EMB is het orgaan dat de islamitische eredienst van België vertegenwoordigt en de officiële gesprekspartner van de Belgische islamitische gemeenschap is bij de Belgische overheid.

CMO: Aanslag in Londen heeft de Nederlandse moslims diep geraakt

5 juni 2017

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is enorm geschokt door de recente aanslagen in Londen, waarbij zeven dodelijke slachtoffers zijn gevallen en tientallen gewond zijn geraakt. Het CMO roept de aangesloten moskeeën op de komende dagen tijdens de ramadangebeden stil te staan bij bij de slachtoffers. Dat laat het CMO in een persbericht weten.
Het CMO schrijft: "Nederlandse moslims zijn intens verdrietig, ook omdat we juist in de vastenmaand Ramadan zijn waarin spiritualiteit, saamhorigheid, liefdadigheid, verbroedering, bezinning en zelfreflectie centraal staan. "

Hoeveel moslims wonen er in België?

25 mei 2017

Door Ewoud Butter

Het aantal moslims wordt in veel Europese landen door de bevolking zwaar overschat. Dat bleek eind vorig jaar uit een peiling van Ipsos Mori.
De Nederlandse bevolking bijvoorbeeld denkt dat 19% van de bevolking moslim is, terwijl dat in werkelijkheid nog geen 6% van de bevolking is. De Belgen maken het nog iets bonter. Zij denken dat bijna een kwart (23%) van de bevolking moslim is en verwachten dat dit percentage in 2020 is gestegen naar 31%.

Op verzoek van onze Belgische bezoekers besteden we de komende tijd meer aandacht aan feiten en cijfers over België. Vandaag: welk deel van de Belgische bevolking is werkelijk moslim en waar wonen de meeste moslims?

Argumenten voor en tegen het dragen van hoofddoeken door politieagenten

22 mei 2017

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over de hoofddoek op. De emoties lopen daarbij steevast hoog op. Dat geldt ook voor de discussie de afgelopen dagen over het dragen van hoofddoeken door politie agenten.

Reporter Radio over Eurabia, toename moslimhaat, de rol van Geenstijl en Powned

15 mei 2017

Reporter Radio besteedde gisteren aandacht aan islamofobie. In de aankondiging schrijft het programma:

"In 2016 nam het aantal incidenten rondom moskeeën weer toe. De incidenten lopen van brandstichting, vernieling, bekladding tot bedreiging. Voor het eerst zijn daders van een brandstichting ook veroordeeld wegen een terroristisch misdrijf. Ook is er een toename van meldingen en aangifte bij de politie en antidiscriminatiebureaus.

Het Monitor Islamofobie Project van de UVA onderzocht dit jaar specifiek de beeldvorming over moslims op de weblogs GeenStijl en Powned sinds hun ontstaan tot eind 2015. Onderzoeker Ineke van der Valk vertelt over haar bevindingen. In de studio reageert Jelle van Buuren, universitair docent van het Institute for Security and Global Affairs. Hij onderzocht de constructie van het complotdenken rond het thema Eurabia."

Een verkenning van initiatieven tussen de joodse en islamitische gemeenschap

28 april 2017

Het Joods Islamitisch Platform Amstelveen (JIP), de ambtswoninggesprekken in Amsterdam, het Veiligheidspact tegen Discriminatie en het samenwerkingsproject ‘Leer je buren kennen’. Dit zijn praktijkvoorbeelden die de verbinding tussen joodse en islamitische gemeenschappen versterken. De voorbeelden zijn verzameld in de publicatie "Investeren in dialoog en verbinding" die de Expertise-unit Sociale Stabiliteit maakte (ESS).

"Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd"

juist?
onjuist?

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag"

juist?
onjuist?

Het begrip 'islamofobie' is uitgevonden door ayatollah Khomeini om kritiek op de islam onmogelijk te maken

juist?
onjuist?

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

juist?
onjuist?

De groei van islamofobie is een mythe

juist?
onjuist?

Wordt de Brugse kerstmarkt onder druk van moslims vervangen door 'wintermarkt'?

juist?
onjuist?

Ontvang de nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief