NRC maakt van 'de moslims' het minst een probleem

26 februari 2019

In voorgaande artikelen met resultaten uit het onderzoek ‘Moslims in Nederlandse kranten’ werden de belangrijkste contouren in de berichtgeving over moslims al duidelijk: de focus ligt vooral op (terroristisch) geweld door moslims, de onderdrukte positie van moslimvrouwen of moslims als ongewenste immigranten. Na drie maanden onderzoek is er weinig aan deze constatering veranderd. Maar het zou te eenvoudig zijn om alle onderzochte kranten over één kam te scheren. Het maakt qua moslimberichtgeving wel degelijk uit of je bijvoorbeeld De Telegraaf of de NRC leest.

Lees verder op Republiek Allochtonië

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: