Kamer zet nieuw onderzoeksmiddel in voor zicht op financiering moskeeën

22 februari 2019

Er tekent zich in de Tweede Kamer een duidelijke meerderheid af voor een parlementaire mini-enquête over de financiering van moskeeën vanuit zogenoemde onvrije landen, waaronder Saudi-Arabië en Qatar. Het parlement is blijkbaar niet tevreden met de uitkomsten van talloze onderzoeken en met door de Golfstaten verstrekte lijsten met (gehonoreerde) aanvragen en neemt nu zelf het heft in handen. Daarbij zullen bestuurders van islamitische instellingen en andere betrokkenen onder ede worden gehoord.

Lees verder op Republiek Allochtoniië

Delen: