Geen 'moskee-internaat' maar particulier jeugdverblijf

9 februari 2016

Vanmiddag nam de Eerste Kamer unaniem de Wet op de jeugdverblijven aan. Daarmee werd een mijlpaal bereikt in een proces dat voor de geïnteresseerde buitenwacht waarschijnlijk begon met een op 10 november 2012 gepubliceerd, nogal tendentieus en veralgemeniserend ‘onderzoek’ van NRC Handelsblad naar veronderstelde grootschalige wantoestanden in een aantal zogenaamde ‘moskee-internaten’.

Lees de opinie van Roemer van Oordt verder op Republiek Allochtonië

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: