Eénderde van gemeenten heeft onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken

13 oktober 2015

Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken. Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

Lees verder op Republiek Allochtonië

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: