Cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed

20 oktober 2015

Op woensdag 18 november, 25 november en 2 december verzorgt Welmoet Boender een driedaagse cursus over islamitische, christelijke en de hedendaagse beelden van Mohammed. De cursus is open voor iedereen.

Beelden van Mohammed zijn van alle tijden, zowel in de islamitische als de christelijke traditie. Maar waarom roepen zij zo veel emoties op? Wie was de profeet Mohammed? Voor moslims vormt het voorbeeld van de profeet (sunnat an-nabi) één van de belangrijkste bronnen voor de geloofspraktijk. In het christendom was Mohammed lang een ‘valse profeet’ of de in de bijbel voorspelde ‘parakleet’. Het heeft geleid tot zowel hevige polemieken als dialoog tussen christenen en moslims.

Tijdens deze cursus kijken we naar beeldvorming in de politieke en sociale context van de geschiedenis. Bekende en minder bekende islamitische, christelijke en seculiere bronnen passeren de revue. We zullen zien dat hedendaagse controversiële beelden zoals de Deense cartoons of Charlie Hebdo’s satirische prenten diepe wortels hebben. In de eerste bijeenkomst gaan we in op islamitische beelden van Mohammed, in de tweede bijeenkomst wordt de christelijke beelden van Mohammed besproken, en tijdens de laatste bijeenkomst gaan we in op de hedendaagse beelden van Mohammed in zowel de Westerse als de moslimwereld.
 
Praktische informatie
De cursus wordt gegeven op drie opeenvolgende woensdagavonden van 19.00-21.00 uur, 18 november, 25 november, 2 december 2015 en vindt plaats in lokaal 0.02 van het Lipsius. De gehele reeks kost 25 euro en voor studenten 10 euro. U kunt zich aanmelden en betalen via deze link. Bron: Universiteit Leiden

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: