Sinds wanneer wonen er moslims in Nederland?

Hoewel er in de koloniën van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden miljoenen moslims woonden, werd pas bij de volkstelling in 1879 voor het eerst melding gemaakt van moslims in Nederland: dertien mannen en zesendertig vrouwen gaven zich destijds op als „Mahomedaan”. Vermoedelijk ging het om personen afkomstig uit Nederlands-Indië, die zich in Den Haag hadden gevestigd.

Moslims in Nederland 1879-1971: aantal en bevolkingsaandeel. 

Bron: H. Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, Assen, 1992, p. 275 (gebaseerd op de volkstellingen)  

Na de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal moslims door de komst van Molukkers, voornameiljk oud-militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en hun families. In 1954 werd een islamitisch Moluks woonoord geopend: Wyldemerk bij het Friese Balk. Twee jaar later werd daar een houten moskee gebouwd. 

Dit was niet de eerste moskee in Nederland. Een jaar eerder was in Den Haag de Mobarak moskee geopend. Deze moskee was van de Ahmadiyya beweging, waarbij in Nederland vooral hindoestaanse Surinamers zijn aangesloten. 

Vanaf 1960 kwamen Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland en nam het aantal moslims snel toe. Toen de voormalige Nederlandse kolonie in 1975 Suriname onafhankelijk werd, maakte een grote groep Surinamers gebruik van de mogelijkheid zich in Nederland te vestigen. Naar schatting is 10% van de 348.000 Surinaamse Nederlanders moslim (Moslim in Nederland, SCP, 20120)

Vanaf de jaren tachtig kwamen er ook groepen vluchtelingen en asielzoekers uit islamitische landen naar Nederland. 

Meer lezen:
Marcel Maussen; Ruimte voor de islam?: stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties (2006), Het Spinhuis, Amsterdam 

 


Op dit gedeelte van de site een overzicht van de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben. Kijk voor de overzichtspagina hier.

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging van deze pagina: 7 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: