Overige islamitische organisaties

Nederlandse moslims hebben in de loop der jaren de meest uiteenlopende organisaties opgericht. Veel van deze organisaties zijn na een aantal jaren weer ter ziele gegaan. Zij werden opgevolgd door andere inititiatieven.

Hieronder enkele voorbeelden van niet-commerciële maatschappelijke organisaties. Vele organisaties ontbreken nog. Onderstaande lijst is 'work-in-progress' en zal de komende tijd worden aangevuld. In de meeste gevallen hebben we informatie van de sites van de organisaties overgenomen en (nog) niet gekeken naar aanvullende informatie. Mis je een organisatie of is de informatie onjuist? Mail ons: info@polderislam.nl

Veel meer organisaties en initiatieven bij islamitische koepelorganisaties en contactorganen en initiatieven op het internet.

Vrouwenorganisaties

Er zijn in Nederland veel lokale islamitische vrouwenorganisaties. Hiertoe behoren ook verschillende informele organisaties die niet als 'stichting' of 'vereniging' staan geregistreerd. 

De eerste landelijke vereniging was de Vereniging voor Islamitische Vrouwen in Nederland, die in 1976 in Utrecht werd opgericht. De vereniging gaf een gestencild blad, Minaret uit. Vlak daarna ontstond in Amsterdam de Nederlandse Islamitische Vrouwensociëteit, die in 1978 een Europees congres organiseerde over de positie van de vrouw in de islam. Beide organisaties verdwenen weer na enkele jaren (Landman, Van Mat tot Minaret, 1992).

De vrouwengroep van het Moslim Informatiecentrum (MIC) uit Den Haag werd in 1977 opgericht en organiseerde maandelijkse ontmoetingsdagen. Deze organisatie, evenals het overkoepelende Moslim Informatiecentrum lijken niet meer te bestaan. De website is uit de lucht en het laatste bericht op de facebookpagina dateert uit 2013.

Stichting al Nisa is de grootste en misschien wel bekendste islamitische vrouwenvereniging in Nederland. De organisatie werd in 1982 in Amsterdam opgericht door Nederlandse bekeerlingen. Doel was vooral om elkaar informeel te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Vaak ging het ook over de positie van de vrouw in de Islam. Al Nisa organiseerde over dit onderwerp lezingen, debatten en publiekscampagnes.

Al Nisa schrijft op haar website dat het uitgangspunt voor alle activiteiten het volgende koranvers is: “Er is geen dwang in de godsdienst” uit sura Al Baqara 2:256. "Dit betekent in de praktijk dat al Nisa niemand zal voorschrijven hoe te denken en hoe te handelen. Dit geldt vanzelfsprekend zowel voor moslims als voor niet-moslims".

Een bekende campagne van Al Nisa was Echt Nederlands. Overal in het land werden posters opgehangen met daarop beelden van verschillende moslima’s die zich als zelfbewuste Nederlandse vrouwen presenteerden. Een voorbeeld hiervan was de vrouw met de haring. Momenteel voert Al Nisa ondere andere campagne om meer aandacht te vragen voor islamofobie.

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Door een succesvolle campagne heeft Femmes for Freedom een bredere definitie van het begrip huwelijksdwang gerealiseerd. Niet alleen gedwongen worden te trouwen, maar ook gedwongen worden getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang. Femmes For Freedom zet zich in voor de rechten van islamitische vrouwen, maar dat is nadrukkelijk niet de enige doelgroep. Femmes for Freedom wil benadrukken dat zij geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

(wordt verder aangevuld)

Studentenorganisaties


De Vereniging Islamitische Studenten en Jongeren werd in 1986 in Amsterdam opgericht en bestond voornamelijk uit Arabischtalige studenten die verbonden waren met verschillende hoge scholen en universiteiten. Het versterken en het bewaken van de islamitische identiteit in een maatschappij die als zedelijk verdorven werd beschouwd was een belangrijke doelstelling. Later werd de koers verlegd en waren participatie en integratie belangrijke doelstellingen. De vereniging organiseerde zomer- en winterkampen waarbij ook sprekers uit het buitenland werden uitgenodigd. De vereniging lijkt al een tijdje niet meer te bestaan, maar kreeg vele opvolgers.

Veel studentenorganisaties van Turkse en Marokkaanse Nederlanders profileren zich niet als religieuze organisatie. Hiertoe behoren ook organisaties die in het verleden wel banden hadden en/of nog steeds hebben met religieuze stromingen, zoals de SUN (Milli Görüs). Organisaties waarvan veel leden zich geïnspireerd noemen door Fethullah Gülen, zoals Cosmicus, profileren zich meestal niet als zodanig. Hieronder enkele voorbeelden van studentenorganisaties die zich wel als islamitisch profileren. 

MashriQ is een studentenvereniging met vestigingen op drie locaties: de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Haagse Hogeschool in Den Haag en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De Rotterdamse studentenvereniging IQRA is opgericht aan de Erasmus Universiteit en presenteert zich als een multiculturele studentenvereniging met "Islam, Kennis, Ontwikkeling en Werk" als kernwaarden.

De Moslimstudentenvereniging Nijmegen (MSV Nijmegen) wil de moslimidentiteit in gemeenschapsverband, de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de islam
en academische en islamitische vorming bevorderen.

De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) werd op 24 september 2009 in het leven geroepen door een groep studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De afkorting, ISA (Arabische naam voor Jezus) is een knipoog naar de christelijke oorsprong van de VU. ISA verzorgt academische lezingen en behartigt de belangen van de (moslim)student.

(wordt verder aangevuld)

Jongerenorganisaties

Behalve studentenorganisaties zijn er ook vele, vooral lokale jongerenorganisaties. Net als bij de vrouwenorganisaties het geval is, gaat het vaak om informele organisaties zoals jongerencommissies of jongerenafdelingen die verbonden zijn aan een moskee. Binnenkort volgen enkele voorbeelden.

De Ahlalbait Jongeren Organisatie is in 2007 opgericht door sjiitische jongeren die Ahlalbait volgen. De organisatie wil er bereiken dat de (sjiitische) moslimjongeren in Nederland hun plek vinden en dat zij met elkaar in contact komen. Het kennen en bewust zijn van de identiteit en het geloof is een speerpunt.

(wordt verder aangevuld)

LHBT-organisaties

Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw zijn er organisaties of projecten geweest die zich ook richten op de opvang en emancipatie van moslim LHBT's.

De stichting Maruf is een landelijke stichting van en voor moslim LHBT's. Maruf ondersteunt vanaf 2013 moslims in het acceptatieproces van hun seksuele oriëntatie en gender identiteit en wil de dialoog rondom islam, seksuele diversiteit en gender identiteit bevorderen. Maruf is lid van het Global Queer Muslim Network.

(wordt verder aangevuld)

Ouderenorganisaties

Net als dat het geval is bij de vrouwen en de jongeren, hebben veel moskee-organisaties ook een (actieve) ouderenafdeling.

In 1993 werd de Turkse Islamitische Ouderenbond (TISBO) opgericht. Directe aanleiding was een project (Bizim Ev) dat tot doel had een woonvoorziening voor Turkse ouderen in Haarlem te realiseren. Vanuit de TISBO werd in 1995 de Nederlandse Islamitische Ouderenbond (NISBO) opgericht.

In 2000 besloot de organisatie zich niet exclusief meer op islamitische ouderen te richten. De naam werd veranderd in Nederlandse Bond voor Oudere Migranten, maar de afkorting bleef NISBO. Deze organisatie raakte in 2005 in financiële problemen nadat de directeur ervan werd beschuldigd te hebben gefraudeerd met subsidies. De huidige NISBO is volgens de website nog vooral actief in Utrecht.

De meeste andere ouderenorganisaties richten zich niet specifiek op islamitische ouderen. In Amsterdam zit de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten, een organisatie die afgekort wordt als NOMA en zich vooral op Amsterdam richt.

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Bij het NOOM is onder andere de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBIN) aangesloten, dat  in 2010 is opgericht met als doel de belangen van Marokkaanse ouderen te behartigen. Een andere organisatie is de Turkse Ouderen Federatie (TOF).

(wordt verder aangevuld).

Hulp- en welzijnsorganisaties

Islamic Relief is een internationaal opererende organisatie die in 1984 is opgericht in Birmingham (Engeland). De Nederlandse vestiging is in 1992 opgericht en gevestigd in Amsterdam. Volgens de website van Islamic Relief Nederland telt de organissatie 11 medewerkers en 360 vrijwilligers. Door Israel wordt Islamic Relief beschuldigd van banden met de Moslimbroederschap en het financieel steunen van Hamas. In antwoord op kamervragen van Bontes en Van Klaveren kon minister Opstelten niet bevestigen dat Islamic Relief banden zou hebben met de Moslimbroederschap. Daarnaast waren er volgens de minister geen aanwijzingen dat de Moslimbroederschap in Nederland een radicale of gewelddadige koers zou varen.

Stichting Israa spant zich vooral in om de situatie van de Palestijnse bevolking te verbeteren.

Kudus Vakfi is een in Heerlen gevestigde Turks-Nederlandse organisatie die hulp biedt aan de slachtoffers van oorlogen en conflicten. De organisatie richt zich vooral op Palestina.

Stichting S.O.S. wil het leed van slachtoffers van oorlogen, burgeroorlogen en armoede verzachten. Stichting S.O.S. biedt hulp in Nederland en in het buitenland. Door middel van donaties zet de stichting projecten op en verstrekt het medicijnen, voedselpakketten, tenten, dekens e.d.

Stichting Rahma zet zich in moslimgezinnen in Almere en omgeving. De stichting biedt o.a. schuldhulpverlening, budgetcoaching, voedsel en gezinsbegeleiding.

Stichting IHOS zet zich in voor zwakkeren en behoeftigen binnen en buiten de grenzen van Nederland. De stichting zamelt geld en goederen, bijvoorbeeld voor gestrande vluchtelingen in Boedapest.

De stichting as-Salaamah wal’Adaalah beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de Rohingya-moslims in/om Myanmar. De stichting hoopt een bijdrage te leveren door het geven van humanitaire steun (voedsel, beschutting, medicatie) en door de situatie van de Rohingya onder de aandacht te brengen binnen zowel de Nederlandse islamitische gemeenschap als de mainstream media.

Hart voor Vluchtelingen is een initiatief van o.a. blogger Nourdeen Wildeman en richt zich op het inzamelen van geld en goederen voor vluchtelingen.

(wordt verder aangevuld)


Maatschappelijke participatie

Platform INS is in oktober 2012 in Rotterdam opgericht "om de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen." Platform INS ontwikkelt activiteiten en projecten als cursussen, symposia en publicaties. INS is opgericht door Islam & Dialoog en de Dialoog Academie en laat weten geinspireerd te zijn door de Turkse prediker Fethullah Gülen.

(wordt verder aangevuld)

Voeding en gezondheid

De Stichting DIZiN (De Islamitische Zorg in Nederland) wil de zorg voor moslims in kaart brengen. Ook wil de stichting een Handboek Islamitische Zorg opstellen. 

Halal Correct Certification certificeert slachthuizen, vleesverwerkers en fabrikanten van halal producten.

De Islamitische Pedagogen- & Psychologenpraktijk (IPeP) heeft een islamitische grondslag en is ontstaan uit een behoefte bij cliënten aan zorg waarbij er voldoende ruimte en aandacht is voor hun culturele en religieuze beleving, maar de kwaliteit van gedegen hulpverlening door een academisch onderlegde behandelaar, niet verloren gaat.

(wordt verder aangevuld)

 

Veel meer organisaties en initiatieven bij islamitische koepelorganisaties en contactorganen en initiatieven op het internet.

Zie voor islamitische organisaties ook: hier

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Ewoud Butter en Roemer van Oordt. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging: 4 september2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: