Koran, hadith en soenna

De Koran

Ongeveer 100 jaar na de dood van Mohammed is de boodschap van Allah in de Koran op schrift gesteld. Tot die tijd werd de boodschap steeds mondeling doorgegeven. Koran betekent letterlijk 'oplezing'. Vandaar dat het niet alleen wordt gezien als een tekst die bestudeerd moet worden, maar vooral ook moet worden gereciteerd. Een goede imam weet niet alleen wat er inde Koran staat, hij moet het vooral ook mooi kunnen voordragen. Koranrecitatie wordt dan ook als een bijzondere vorm van kunst gezien en wordt onderwezen in madrassa’s.

De Koran is in het Arabisch opgesteld. Voor de gelovigen is dit de taal van God die niet goed vertaald kan worden in andere talen. Vertalingen worden beschouwd als een uitleg van de Koran en deze hebben niet de heilige status die de Arabische Koran heeft.

Het Arabisch bestaat uit vele leestekens en -puntjes, en vele interpretatiemogelijkheden. Het vroegere schrift lijkt nog veel op dat van nu, maar heeft in de loop van de jaren wel transformaties ondergaan. Over de exacte plek van sommige leestekens en -puntjes zijn sommige (veelal Westerse) geleerden het ook nu nog niet eens. Daardoor wordt er blijvend getwist over de betekenis van sommige zinnen en teksten.

Koranexegese heeft altijd bestaan en zal misschien wel altijd blijven bestaan. Anno 2015 wordt er nog steeds naar de koran gedaan en zijn er altijd weer mensen die met nieuwe inzichten komen, nieuwe vertalingen en nieuwe interpretaties (denk bijvoorbeeld aan de ‘vrouw-vriendelijke’ interpretaties van sommige vrouwelijke onderzoekers).

Ook wordt in discussies vaak vergeleken met de heilige boeken van andere relgies. Interessant in dit verband is de site Bijbel en Koran. De site biedt ook de mogelijkheid tot een zoekopdracht tegelijkertijd in beide boeken.

Hadith
Behalve de Koran wordt door veel moslims goddelijk gezag toegekend aan de Hadith, de overleveringen van de profeet Mohammed en zijn volgelingen. In de overleveringen staat beschreven wat Mohammed (en zijn naasten) hebben gezegd en gedaan.

Soenna
De levensweg van Mohammed wordt ook wel de Soenna of 'de weg' genoemd. Omdat de overleveringen elkaar op sommige punten tegenspreken, is er onder moslimgeleerden altijd discussie over authentieke en valse versies. 


Deze site gaat vooral over de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben en niet over de islam als religie. Beknopte aandacht geven we aan de volgende onderwerpen: 

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging: 1 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: