De zuilen

In de islam bestaan de volgende 5 zuilen, die de basis van het geloof zijn en voor moslims de belangrtijkste religieuze verplichtingen vormen:

 1. De shahada (geloofsbelijdenis) uitspreken maakt mensen moslim en lid van de geloofsgemeenschap, de umma.
 2. De salat (het gebed) dient in de regel vijf keer per dag te gebeuren en kan overal plaatsvinden. Tijdens het gebed buigen moslims richting Mekka, om overgave aan god tot uiting te brengen.
 3. Het principe van de zakat (aalmoes, soort belasting) is dat moslims in de umma verantwoordelijkheid voor elkaar dragen: rijken moeten rijkdom delen met armen.
 4. Het vasten, in de maand Ramadan, is inmiddels in Nederland steeds bekender aan het worden, door de vele Ramadanfestivals en buurt-iftars (iftar = het breken van de vastendag). Mede daarom hiervoor veel aandacht.


  Betekenis van Ramadan
  Volgens de islamitische kalender is Ramadan de negende maand van het jaar. Het is de maand waarom er tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het eind van de ramadan wordt op grootse wijze gevierd met het Suikerfeest (‘Id al-fitr). De vastenmaand werd ingesteld na de veldslag bij Badr (624), waarbij duizend Mekkanen het onderspit dolven tegen driehonderd moslims. De Koran schrijft de overwinning toe aan Gods interventie. Deze daad wordt nog steeds herdacht met de vasten.

  Ramadan is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed. Ramadan is geen rouwmaand, maar een feestmaand. Anders dan bij de christenen is de vasten geen offer aan God, maar een vorm van zelfoverwinning ter ere van God.

  Vasten
  Het vasten houdt in dat er niet wordt gegeten, gedronken en gerookt. Daarnaast onthoudt men zich ook van geslachtsgemeenschap. Vasten is niet voor iedereen verplicht. Zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in gebieden waar oorlog heerst, jonge kinderen, reizigers en andere waarvoor het vasten een mogelijke bedreiging is worden uitgezonderd van het vasten. Zij kunnen de vasten op een later moment inhalen.

  Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest. Je wijdt jezelf vooral aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Het is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

  Er zijn voor moslims vijf redenen om te vasten: het is een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God, het is een van de vijf zuilen van de islam (en dus ook verplicht), het vasten zorgt voor zelfdiscipline, het laat je voelen hoe het is om honger te hebben en het is een manier om aan je zwakheden te werken.

  Vaststelling Ramadan
  Gemeten naar de christelijke jaartelling begint de ramadan elk jaar op een andere datum. Het islamitische jaar duurt iets korter dan het christelijke jaar en kent een andere maandcyclus. Binnen de christelijke kalender verschuiven islamitische feestdagen telkens ongeveer elf dagen naar voren. Ongeveer, want het begin en het eind van de maand lopen niet in alle landen synchroon; formeel begint en eindigt de nieuwe maand pas als de maansikkel wordt waargenomen en bij slechte weersomstandigheden kan dat soms even duren. Zo kan het gebeuren dat de maand ramadan in het ene land eerder begint dan in het andere.

  Veel landen houden vast aan het belang van het visueel waarnemen van de maan. Andere landen gebruiken een rekenmethode waardoor ze al ver van te voren weten wanneer de maan te zien zal zijn. Dit is gemakkelijker omdat de mensen dan rekening kunnen houden met (de aanvang van de) Ramadan.

 5. De hajj is de bedevaart naar Mekka en wordt alleen gedaan door moslims die de reis naar Mekka kunnen betalen en fysiek in staat zijn de reis te maken. Moslims uit de hele wereld komen in witte kleding naar Mekka voor een religieuze ervaring. Gedurende de hajj vindt, ook voor thuisblijvers, het offerfeest plaats.

Deze site gaat vooral over de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben en niet over de islam als religie. Beknopte aandacht geven we aan de volgende onderwerpen: 

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging: 7 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: